Tramiteak

Egoitza elektronikoa irudia Egoitza elektronikoa Lege oharra irudia Lege oharra

Donostiako Udalak eskainitako tramiteen zerrenda osoa

4. kategoriako armak izateko baimena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Aldi Baterako Lan Poltsak kudeatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

Animalien ongizateari lotutako salaketak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Artikutza Etxaldeko instalazioak erabiltzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Azoka txikia: postuaren eskaera* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Banku-helbideraketa eta helbide fiskala* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Bizikletak: izena ematea bizikleten erroldan* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Bizitegi eraikinetan obra txikiak egiteko lizentzia* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Biztanleen Udal Errolda: datu pertsonalak aldatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Datu pertsonalak: eskubideak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Desjabetzea (Igogailuak, lurrak,...)* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Dirulaguntza festibalak antolatzeko: Zuriketa* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Dirulaguntza Jaialdien antolaketarako: Eskabidea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Dirulaguntzak. Jai jarduerak antolatzea: Eskabidea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Dirulaguntzak: Jai jarduerak antolatzea: Zuriketa* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Egoitza eta lan baimenak* Tramite ez munizipala

ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Elikadura laguntzetarako ostalaritza zentroak hautatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Elikagai baten egoera txarra salatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Elikagai bidezko toxiinfekzioa salatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Elikagai establezimenduak ikuskatzeko eskaera* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Erabilera bereziko garraio erregularra - EBGE* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Eraikinen aurri deklarazioa* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Erreketa kontrolaturako baimena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Eskabidea: Trafiko ispilua jartzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Etxebizitzetan obra txiki espresak egiteko lizentzia* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Fakturazio datuak berrestea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

Garraio Txartelak* Tramite ez munizipala

ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Gelak erabiltzeko eskabidea - Topalekua* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Gidatzeko baimena berritzea* Tramite ez munizipala

ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Gizalegeari buruzko espedienteak. Alegazioak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Herri Erakundeen Erregistroan izena ematea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: gorpuzkiak murriztea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: hileta zibila egiteko gunea erreserbatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: hilobiak eskuratzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: Hilobian obrak egiteko baimena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: hilobiaren titulartasuna eskualdatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: Hilobiari uko egitea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: hondarrak eta gorpuak lekualdatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: Marmolgintza lanak eta hilobien garbiketa* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirian festak eta jai ekitaldiak egiteko baimena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza egikaritzea: Birpartzelazio proiektua* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza egikaritzea: Hirigintzako jarduketa programa* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza egikaritzea: Ituntze Hitzarmena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza egikaritzea: Urbanizazio proiektua* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza hitzarmena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza plangintza: Xehetasun Azterlana* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintzako kontsultak eta ziurtagiriak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza: Dokumentuen sarbidea, kontsulta eta kopia* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hobariak ibilgailuen zergan* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hobariak Ondasun Higiezinen Gaineko Zergan (OHZ)* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Informazio publikoa eskuratzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Jabeen erkidegoei aholku ematea eraikinak birgaitzeko* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Jarduera sailkatuaren BAJA* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Jardueren kontsulta* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Jendaurreko entzunaldia eskatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Laguntza ekonomikoak: Gazteen lokaletako dirulaguntza* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Lanbide jarduerengatiko 10T eredua eskatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

Langile trukeak egitea administrazioen artean* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Lokaletan obrak egiteko lizentzia* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Lursailak partzelatu eta banantzeko lizentziak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Nortasun Agiri Nazionala* Tramite ez munizipala

ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Obra Handietarako lizentzia* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Oharren harpidetza: SMS edo email bidez* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Oker kobratutako diru sarrerak itzultzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Ordainketak atzeratzea eta zatikatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Parte Zaharra: ibilgailu-sarbide iraunkorra* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Pasaportea* Tramite ez munizipala

ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Salaketak jartzea Udaltzaingoan* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

TAO - Aparkatzeko baimena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

TAO - Aparkatzeko baimena aldatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

TAO - Aparkatzeko baimenaren baja* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Trafiko isunak. Alegazioak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Trafiko isunak. Gidaria identifikatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Trafiko isunak. Zigorrak berraztertzeko errekurtsoak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Txurro postuen baimena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Udal akordioen ziurtagiria* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Udal Artxiboa: Dohaintza egitea Udal Artxiboari* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Udal emakidako garaje plaza eskatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Udal emakidako garaje plazaren eskualdatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Udal lokalen erabilera lagatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Udal obra publikoa: proiektuak eta planak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Zerga arloko berraztertze errekurtsoak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
Aurkibidera itzuli