Tramiteak

Egoitza elektronikoa irudia Egoitza elektronikoa Lege oharra irudia Lege oharra

Donostiako Udalak eskainitako tramiteen zerrenda osoa

4. kategoriako armak izateko baimena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Animalien ongizateari lotutako salaketak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Artikutza Etxaldeko instalazioak erabiltzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Azoka txikia: postuaren eskaera* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Banku-helbideraketa eta helbide fiskala* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Bizikletak: izena ematea bizikleten erroldan* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Bizitegi eraikinetan obra txikiak egiteko lizentzia* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Biztanleen Udal Errolda: datu pertsonalak aldatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Datu pertsonalak: eskubideak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Dirulaguntza festibalak antolatzeko: Zuriketa* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Dirulaguntzak: Jai jarduerak antolatzea: Zuriketa* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Egoitza eta lan baimenak* Tramite ez munizipala

ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Elikadura laguntzetarako ostalaritza zentroak hautatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Elikagai baten egoera txarra salatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Elikagai bidezko toxiinfekzioa salatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Elikagai establezimenduak ikuskatzeko eskaera* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Erabilera bereziko garraio erregularra - EBGE* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Eraikinen aurri deklarazioa* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Erreketa kontrolaturako baimena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Eskabidea: Trafiko ispilua jartzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Etxebizitzetan obra txiki espresak egiteko lizentzia* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Fakturazio datuak berrestea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

Fidantza edo bermea itzultzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

Garraio Txartelak* Tramite ez munizipala

ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Gelak erabiltzeko eskabidea - Topalekua* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Gidatzeko baimena berritzea* Tramite ez munizipala

ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Gizalegeari buruzko espedienteak. Alegazioak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Herri Erakundeen Erregistroan izena ematea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: gorpuzkiak murriztea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: hileta zibila egiteko gunea erreserbatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: hilobiak eskuratzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: Hilobian obrak egiteko baimena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: hilobiaren titulartasuna eskualdatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: Hilobiari uko egitea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: hondarrak eta gorpuak lekualdatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hilerriak: Marmolgintza lanak eta hilobien garbiketa* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirian festak eta jai ekitaldiak egiteko baimena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza egikaritzea: Birpartzelazio proiektua* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza egikaritzea: Hirigintzako jarduketa programa* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza egikaritzea: Ituntze Hitzarmena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza egikaritzea: Urbanizazio proiektua* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza hitzarmena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza plangintza: Xehetasun Azterlana* Online ziurtagiri elektronikoarekin

BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintzako kontsultak eta ziurtagiriak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hirigintza: Dokumentuen sarbidea, kontsulta eta kopia* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hobariak ibilgailuen zergan* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Hobariak Ondasun Higiezinen Gaineko Zergan (OHZ)* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Igogailuak jartzeko eremuak desjabetzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Informazio publikoa eskuratzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Jabeen erkidegoei aholku ematea eraikinak birgaitzeko* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Jarduera sailkatuaren BAJA* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Jardueren kontsulta* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Jendaurreko entzunaldia eskatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Kontseilu Sektorialetan parte hartzea: Elkarteak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Laguntza ekonomikoak: Gazteen lokaletako dirulaguntza* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Lanbide jarduerengatiko 10T eredua eskatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

Langile trukeak egitea administrazioen artean* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Lokaletan obrak egiteko lizentzia* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Lursailak partzelatu eta banantzeko lizentziak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Nortasun Agiri Nazionala* Tramite ez munizipala

ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Obra Handietarako lizentzia* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Oharren harpidetza: SMS edo email bidez* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Oker kobratutako diru sarrerak itzultzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Ordainketak atzeratzea eta zatikatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Parte Zaharra: ibilgailu-sarbide iraunkorra* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Pasaportea* Tramite ez munizipala

ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Salaketak jartzea Udaltzaingoan* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

TAO - Aparkatzeko baimena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

TAO - Aparkatzeko baimena aldatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

TAO - Aparkatzeko baimenaren baja* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
ONLINE
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Trafiko isunak. Alegazioak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Trafiko isunak. Gidaria identifikatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Trafiko isunak. Zigorrak berraztertzeko errekurtsoak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Txurro postuen baimena* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Udal akordioen ziurtagiria* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Udal Artxiboa: Dohaintza egitea Udal artxiboari* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Udal emakidako garaje plaza eskatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Udal emakidako garaje plazaren eskualdatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Udal lokalen erabilera lagatzea* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Udal obra publikoa: proiektuak eta planak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
BERTARATUZ
TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ

Zerga arloko berraztertze errekurtsoak* Online ziurtagiri elektronikoarekin

TELEFONOZ
autotramitazio makinaren ikonoaMAKINAZ
Aurkibidera itzuli