Auzitegi ekonomiko-administratiboaren (UAEA) aurrean erreklamatzea

Tramitearen deskribapena

Erreklamazio ekonomiko-administratiboak auzitegi ekonomiko-administratiboaren (UAEA) aurrean izapidetzea eta ebaztea. Egintza hauek erreklamatu daitezke auzitegi ekonomiko-administratiboaren aurrean:
 • Zerga baten (gainbalioa, zirkulazioa, ondasun higiezinak, eraikuntzak, jarduera ekonomikoak) likidazioa eta tasa baten (ura, hondakinak, TAO, lizentziak, garabia, hilerriak) likidazioa.
 • Ordainagiri baten berrikuste eskabidearen ebazpenak.
 • Zerga hobariak edo salbuespenak ukatzen dituzten ebazpenak.
 • Zerga bat ordaintzeko obligazioa adierazten duten ebazpenak.
 • Gainordainak dituen diru bilketaren edo bahituraren ebazpenak.
 • Zerga zigorrak ezartzen dituen ebazpenak.
 • Errekarguz edo bahitura bidez kobratzea trafiko, hirigintza eta zibismo isunak zein prezio publikoak (kiroldegietako, musika eskoletako eta haurtzaindegietako ordainagiriak).

Erreklamazioa aurkezteko epea 1 hilabetekoa da, ados ez dagoen udal egintza (ordainagiria, likidazioa, isunaren bahitura, berraztertze errekurtsoaren gaitzespena, salbuespenaren edo hobariaren gaitzespena, etab.) jaso duenetik hasita

Epe hori igaro ostean aurkezten bada erreklamazioa, auzitegiak onartezin deklaratuko du orduz kanpo aurkeztu delako.

Zeinek egin dezake eskaera

Interesduna edo interesduna ez den beste pertsona batek aurkeztu behar badu, aurkeztu behar da "Ordezkatzeko baimen dokumentua" eta ordezkatuaren NANaren kopia.

Noiz egin daiteke eskaera

Urte osoan zehar

Beharrezko dokumentazioa

 • Erreklamazioaren idazkia
 • Zerga zorra etetea eskatzen bada, zorraren zenbatekoaren bermea.

Eranskinen gehienezko tamaina: 10 Mb

Ordainketaren zenbatekoa

Doakoa

Ebazpen eta isiltasun zentzuaren epea

 • Estimatutako epea: 6 hilabete
 • Epe legala: 6 hilabete
 • Isiltasun zentzua: Aurkakoa

Prozesuaren urratsak

 1. Eskabidea eta dokumentazioa erregistratzea.
 2. Dokumentazioa zuzentzea, hala badagokio
 3. Erakustera ematea: espedientera sarbidea
 4. Froga: eskatuz gero, frogaldia irekiko da
 5. Ikustaldia: izapidean beste txostenik edo dokumentaziorik aurkezten bada, interesdunei ikustaldiaren eta entzunaldiaren izapidea emango zaie.
 6. Baiespena edo ezespena ebaztea.
 7. Interesdunari jakinaraztea

Izapidearen arduraduna

Departamentua: Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza

Araudia

Bestelako informazio interesgarria

*Epai ebazpenak eskabidea bere osotasunean edo zati bat soilik balioesten badu, inpugnatutako egintza eman zuen udal organoak gauzatu behar du auzitegiaren epai ebazpena.
*Epai ebazpena gaitzetsi egiten bada, interesdunak diru bilketaren organora jo dezake; izan ere, udalak udal prozedura horren izapideekin jarraituko du.
*Bi kasu horietan, interesdunak bi hilabete izango ditu errekurtsoa Donostiako Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean aurkezteko.

Datu babesa

Aurkibidera itzuli Atzera itzuli