Lanbide jarduerengatiko 10T eredua eskatzea

Telematikoki

Telefono bidez

10T eredua igorriko zaizu, posta arruntez, adierazten duzun helbidera Udal!nfo telefonoak

Besteak

e-maila: kontabilitatea@donostia.eus
10T eredua igorriko zaizu, posta arruntez, adierazten duzun helbidera

Tramitearen deskribapena

Lanbide jarduerengatik PFEZ gisa atxikitako kopurua jasotzen duen 10T agiria eskuratzea.

Izapide horrek EZ DU BALIO EMANCIPA programarako. Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eskatu behar da.

Zeinek egin dezake eskaera

Interesduna edo interesduna ez den beste pertsona batek aurkeztu behar badu, aurkeztu behar da "Ordezkatzeko baimen dokumentua" eta ordezkatuaren NANaren kopia.

Noiz egin daiteke eskaera

Urte osoan zehar

Ordainketaren zenbatekoa

Doakoa

Ebazpen eta isiltasun zentzuaren epea

  • Epe legala: Ez dagokio
  • Isiltasun zentzua: Ez dagokio
Legezko epea: pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edo sozietateen gaineko zergaren edo establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren aitorpena egiteko epea ireki baino lehen.

Prozesuaren urratsak

1. Eskaera jasotzea
2. 10T agiria eskaeran adierazitako helbidera bidaltzea

Izapidearen arduraduna

Departamentua: Kontuhartzailetza eta Kontabilitatea Zuzendaritza

Erlazionaturiko tramiteak

Datu babesa

Aurkibidera itzuli Atzera itzuli