Hirigintza plangintza: Xehetasun Azterlana

Tramitearen deskribapena

Xehetasun azterlanen helburua edozein lurzoru motatan antolamendu xehatuaren zehaztapenak osatzea edo moldatzea da. Azterlanaren zehaztapen nagusiak honetara mugatzen dira:
 • Lerrokadurak eta sestra lerroak adieraztea, zuzentzea eta osatzea.
 • Bolumenak ordenatzea.
 • Urbanizazio obren, eraikuntzen, eraikinen, instalazioen eta antolamendu xehatuan definitutako bestelako obra eta hiri elementu osagarrien alderdi eta ezaugarri estetiko eta konpositibo jakin batzuk erregulatzea.

Zeinek egin dezake eskaera

Interesduna edo interesduna ez den beste pertsona batek aurkeztu behar badu, aurkeztu behar da "Ordezkatzeko baimen dokumentua" eta ordezkatuaren NANaren kopia.

Noiz egin daiteke eskaera

Urte osoa

Beharrezko dokumentazioa

 • Identifikazio dokumentua: NAN / AIZ
1.1. HIRIGINTZAKO AGIRIAK
 • "1.1.1: Memoria (pdf): Jabetzaren justifikazioa edo jabetzaren adostasuna, aurrekariak, hirigintza justifikazioa, xehetasun azterlanei ezarritako mugen justifikazioa,..."
 • "1.1.2: GAOn argitaratu beharreko araua edo fitxa. (pdf)"
 • "1.1.3: Informazio planoak. (pdf)"
 • "1.1.4: Antolamendu planoak. (pdf)"

1.2. AGIRI BEKTORIALA:
Planoak CAD fitxategietan (dwg edo antzekoa), UTM ETRS89 koordenatu sistema, 30. zona.

JARRAIBIDE OROKORRAK, honako hauek betetzeko:


OHARRA: Dokumentazio guztia bi hizkuntza ofizialetan aurkeztu behar da (euskaraz eta gaztelaniaz)

Oharra: Izapide honetan zehaztutako formularioa erabiltzea derrigorrezkoa da.

Eranskinen gehienezko tamaina: 300 Mb

Ordainketaren zenbatekoa

Doakoa

Ebazpen eta isiltasun zentzuaren epea

 • Estimatutako epea: 4 hilabete
 • Epe legala: 6 hilabete
 • Isiltasun zentzua: Aurkakoa
Hasierako onespenerako, legezko gehienezko epea 3 hilabetekoa da; hasierako onespenetik beste 3 hilabete daude behin betiko onespenerako.

Prozesuaren urratsak

 1. Eskabidea eta dokumentazioa erregistratzea.
 2. Zuzentzeko tramitea, bidezkoa bada
 3. Txosten tekniko, juridikoak eta ekonomikoak
 4. Tokiko Gobernu Batzordearen erabakia, hasierako onespenarekin, eta hala badagokio, baldintzekin.
 5. Iragarkia argitaratzea GAOn, zabalkunde handieneko egunkarian/etan eta egoitza elektronikoan, 20 egun baliodun emanez alegazioak aurkezteko.
 6. Alegaziorik egonez gero, azterlana idatzi duen taldearen txostena. Udal zerbitzu teknikoen txostenak alegazioei eta behin betiko onespenaren erabakiari buruz.
 7. Udalbatzaren irizpena eta ondoren erabakia, azterlanaren behin betiko onesperarekin.
 8. Pertsona/erakunde eskatzaileari eta beste interesatuei erabakia jakinaraztea.
 9. Iragarkia GAOn argitaratzea eta egoitza elektronikoan.

Izapidearen arduraduna

Departamentua: Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza

Araudia

Erlazionaturiko tramiteak

Datu babesa

Aurkibidera itzuli Atzera itzuli