Zerga arloko berraztertze errekurtsoak

Telematikoki

Presentzialki

Udal Zerga Biltegia:
 • Ijentea, 6
Ordutegia:
 • 09:00 - 14:00

Udalinfo bulegoak

Eskatu hitzordua

Tramitearen deskribapena

Berraztertze errekurtsoak prozedurako bi une ezberdinetan aurkeztu daitezke:

Borondatezko ordainketaren epean
Zergen eta tasen likidazioaren/jasotzearen aurkako errekurtsoa, zerga onurak ematearen edo ukatzearen aurkako errekurtsoa eta errolda fiskalen onarpenaren egintzen aurkako errekurtsoa.
Ordainarazteko epean

Premiamendu probidentzia baten edo bahitura jarduketa baten aurkako errekurtsoa. Prozedura betearazlearen egintzen aurkako errekurtsoak dira, tasatutako arrazoi batzuk direla eta (2/2005 Foru Arauaren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren, 171. eta 174. artikuluetako arrazoiak).

Zeinek egin dezake eskaera

Interesduna edo interesduna ez den beste pertsona batek aurkeztu behar badu, aurkeztu behar da "Ordezkatzeko baimen dokumentua" eta ordezkatuaren NANaren kopia.

Noiz egin daiteke eskaera

Urte osoa

Beharrezko dokumentazioa

 • Eskabide inprimakia
 • Identifikazio dokumentua: NAN / AIZ
 • Errekurtsoaren idatzia eta errekurtso egileari egoki irizten dion dokumentazioa, errekurtsoaren oinarrizko arrazoiak egiaztatuz.
 • Ordezkariak aurkezten badu: ordezkaritzaren dokumentua eta NAN fotokopia edo horren ordezko identifikazio dokumentua.
 • Pertsona juridikoen kasuan, ordezkaritzaren boterea egilesten duten eskrituren bidez egiaztatuko da ordezkaritza hori.

Eranskinen gehienezko tamaina: 10 Mb

Ordainketaren zenbatekoa

Ebazpen eta isiltasun zentzuaren epea

 • Estimatutako epea: Hilabete bat
 • Epe legala: 3 hilabete
 • Isiltasun zentzua: Aurkakoa

Prozesuaren urratsak

 1. Errekurtsoa erregistratzea
 2. Kobrantza epea etetea (ordainagirien helbideratze orokor bat badago)
 3. Alegaturiko egitateak egiaztatzea
 4. Txosten teknikoa
 5. Baiespena edo ezespena ebaztea
 6. Interesdunari jakinaraztea
 7. Ordainagiriak zuzentzea, hala badagokio

Izapidearen arduraduna

Departamentua: Finantza Zuzendaritza

Araudia

Bestelako informazio interesgarria

Datu babesa

Aurkibidera itzuli Atzera itzuli