Irisgarritasun adierazpena

Donostiako Udalak bere webgunea irisgarri egiteko konpromisoa hartu du, Sektore publikoko webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen erabilerraztasunari buruzko 2018ko irailaren 7ko 112/2018 Errege Dekretuarekin bat. Hain zuzen, haren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko urriaren 26ko 2016/2102 Zuzentaraua (EB); txertatu du. Hain zuzen, haren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko urriaren 26ko 2016/2102 Zuzentaraua (EB) txertatu da.

Irisgarritasun adierazpen hau  https://www.donostia.eus/ webguneari aplikatzen zaio, webgunean ageri diren beste domeinu batzuetako edukiak alde batera utzita.

Betetze egoera

Webgune honek partzialki betetzen du 1112/2018 Errege Dekretua; izan ere, honako alderdi hauek ez doaz harekin bat.

Eduki iritsiezina

El contenido que se recoge a continuación no es accesible por lo siguiente:

  a. Ez dator bat 1112/2018 Errege Dekretuarekin
 • Irudi batzuk ez daude etiketatuta, edo ordezko testu generiko bat dute, edo informazioa, egitura eta erlazioak ez daude software bidez zehaztuta, edo ez dute ordezko testurik [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.1.1.1 eta 9.1.3.1 betekizuna, Eduki ez-testuala edo informazio eta erlazio edukia].
 • Webguneko bideo aurregrabatu batzuek ez dute audio deskribapenik edo ordezko baliabiderik [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.1.2.5 eta 9.12.3 betekizuna, Audio deskribapena edo ordezko bitartekoak (grabatua)]
 • Inprimaki batzuetan, erabiltzaileari buruzko informazioa biltzen duen sarrera eremuak ez du xedea identifikatuta [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.1.3.5 betekizuna, Sarrera xedearen identifikazioa]
 • Orri batzuetan kolorea erabili da ikusizko baliabide bakar gisa informazioa transmititzeko, ekintza bat adierazteko, erantzun bat eragiteko edo ikusizko elementu bat bereizteko [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.1.4.1 betekizuna, Kolorearen erabilera].
 • Orri batzuetan, baliteke testuaren edo irudien kontraste erlazioa ez izatea gutxienez 4.5:1 [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.1.4.3 betekizuna, Gutxieneko kontrastea]
 • Orri batzuetan, litekeena da testuaren ordez testu irudiak erabili izana informazioa transmititzeko [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.1.4.5 betekizuna, Testu irudiak].
 • Orri batzuetan ez dago orri batean baino gehiagotan errepikatzen diren eduki blokeak ezkutatzeko mekanismorik [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.2.4.1 betekizuna, Blokeak saihestea].
 • Baliteke estekaren batek xede espezifikoa testu bidez zehaztuta ez edukitzea [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.2.4.4 betekizuna, Loturen xedea].
 • Inoiz, gerta liteke eremu/inprimakiren batean sartzeko akatsen bat izatea eta arazoa konpontzeko iradokizunik ez adieraztea erabiltzaileari [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.3.3.3 betekizuna, Akatsak konpontzeko iradokizuna].
 • Orri batzuetan bikoiztuta egon daitezke atributuak eta IDak [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.4.1.1 betekizuna, Prozesaketa].
 • Orri batzuetan, erabiltzaile interfazearen osagaiek, hala nola inprimaki elementuek, estekek eta script bidez sortutako osagaiek, ez diote jarraitzen irisgarritasun jarraibideek gomendatutako egiturari [UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.4.1.2 betekizuna, Izena, funtzioa, balioa]
  b. Neurriz kanpoko karga. Ez da aplikatzen.
  c. Edukia ez da sartzen aplikatzekoa den legeriaren eremuan
 • Egon daitezke 2018ko irailaren 20a baino lehen PDF formatuan edo beste formatu batzuetan argitaratutako bulegotika fitxategiak, irisgarritasun betekizun guztiak guztiz betetzen ez dituztenak. Dena dela, ahalegina egin da gehienek betekizun horiek bete ditzaten.
 • Baliteke udal honek garatu ez dituen eta gure kontrolpean ere ez dauden hirugarrenen edukiak egotea, hala nola bulegotika fitxategiak.
 • Egon daitezke 2018ko irailaren 20a baino lehen argitaratutako fitxategi aurregrabatuak, irisgarritasun betekizun guztiak guztiz betetzen ez dituztenak.

Irisgarritasun adierazpen honen prestaketa

Irisgarritasun adierazpen hau 2021eko apirilaren 15ean prestatu da. Adierazpena prestatzeko erabilitako metodoa Everycode SL enpresak 2021eko apirilaren 9an egindako autoebaluazioa izan da. Adierazpenaren azken berrikuspena:  2021eko apirilaren 15a.

Oharrak eta harremanetarako datuak

Irisgarritasun betekizunei buruzko jakinarazpenak egin ditzake (1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.a artikulua), hala nola:

 • Webgune honek betekizunen bat betetzen ez badu, horren berri ematea.
 • Edukia eskuratzeko beste zailtasun batzuk transmititzea.
 • Webgunearen irisgarritasuna hobetzeko beste edozein kontsulta edo iradokizun egitea kontaktu inprimaki baten bidez edo 010 (943 48 10 00) telefonoaren bidez.

Honako hauek aurkez daitezke:

 • 1112/2018 EDaren betekizunak betetzearekin lotutako kexa bat.
 • Informazio eskabide irisgarri bat, honako honi buruzkoa:
  • 1112/2018 Errege Dekretuaren aplikazio eremutik kanpo dauden edukiak, 3. artikuluko 4. apartatuak ezarritakoaren arabera.
  • Irisgarritasun baldintzak betetzetik salbuetsita dauden edukiak, neurriz kanpoko karga dutelako

Informazio irisgarriaren eskaeran, argi eta garbi zehaztu behar dira eskaera arrazoizkoa eta bidezkoa dela egiaztatzeko bide ematen duten gertaerak, arrazoiak eta eskaerak.

Inprimaki telematikoaren bidez, bai eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako gainerako aukeren bidez ere.

Informazio irisgarriari buruzko komunikazioak, kexak eta eskaerak Donostiako Udaleko Irisgarritasunaren Ardura duen Unitateak jaso eta tratatuko ditu.

Aplikatzekoa den prozedura

Informazio irisgarriaren inguruko eskaera edo kexa bat aurkeztu eta ezetsi egin bada, interesdunak erreklamazio bat jarri ahal izango du, betiere erabakiarekin ados ez badago edo erantzunak 12.5 artikuluan jasotako baldintzak betetzen ez baditu. Hogei egun balioduneko epean erantzunik jaso ez bada ere jar daiteke erreklamazioa. 

Erreklamazioa egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen inprimakiaren bidez jar daiteke, bai eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako gainerako aukeren bidez ere.

Erreklamazioak Donostiako Udaleko Irisgarritasunaren Ardura duen Unitateak jaso eta tratatuko ditu.

Aukerako edukia

Honako neurri hauek hartu dira, erabiltzailea eduki osora eta funtzionaltasun guztietara errazago sartu ahal izan dadin:

 • Multinabigatzailea: Orriak ondo bistaratzen dira analisirako erabilitako nabigatzaileetan (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
 • Nabigazio koherentea: Webgunearen funtsa ziurtatzen da; horrela, nabigazioa orri guztietan koherentea izan dadin lortzen da, eta erabiltzaile esperientzia atsegin bat eskaintzen zaie.
 • Distrakzioak: Interferentziak saihesten dira, hala nola keinu egiten duten edukiak, gehiegizko keinuak eta automatikoki hasten diren audioak.
 • Kolorean oinarritutako informazioa: Kolorearen bidez transmititzen den informazio guztia beti ulertzen da kolorerik gabe ere.
 • Testuaren tamaina eta edukitzaileak: Testuaren tamaina eta edukitzaileak behar bezala definitu dira. Hala, edukia primeran handitzen da.
 • Funtzionaltasun irisgarria teklatutik: Sarrerako gailutik bereizita dago funtzionaltasun hori.
 • Kontraste handia: Funtzionaltasun eta eduki egokiak kontraste handiko bistaratzean.
 • Egitura: goiburuak eta zerrendak erabili dira edukiak markatzeko eta pantaila irakurgailuen erabiltzaileek behar bezala nabigatu ahal izateko.
 • Izenburuak: orrien tituluek izena ematen diote webguneari eta erabiltzailea dagoen atalari, eta kontsultatzen ari den gertakariaren edo berriaren titulu nagusiaren berri ere ematen dute.
 • Hizkuntza: edukiak hizkera erraza eta ulerterraza erabiltzen du, webgunearen xede publikoaren araberakoa.
 • PDF dokumentuak: argitaratutako PDF dokumentuetan hobetuz doaz irisgarritasun aukerak. Erabiltzaileren batek PDF dokumentu bat formatu irisgarrian behar badu eta webgunean halakorik ez badago, inprimaki honen bidez eska dezake.
 • Sarbide zuzenak eta teklatu lasterbideak

  Teklatu lasterbide batzuk sartu dira, webguneko orrietako gakoetara azkar iristeko. Hona hemen sarbide teklak:

  • A: Hiria
  • B: Turismoa
  • C: Udala
  • D: Tramite eta Zerbitzuak

  Teklatu lasterbideak jarraian zehazten den konbinazioarekin aktibatzen dira, erabilitako nabigatzailearen arabera:

  • Chrome: Alt + sartzeko tekla
  • Firefox:
   • Windows: Alt+ Shift +sartzeko tekla
   • Mac: Ctrl + sartzeko tekla
  • Internet Explorer: Alt + sartzeko tekla + Enter
  • Konkeror: Ctrl + sartzeko tekla
  • Opera: Esc + Shift + sartzeko tekla
  • Safari:
   • Windows: Alt + sartzeko tekla
   • Mac: Ctrl + Opt + sartzeko tekla

  Gainera, tab tekla sakatuz, orri bakoitzeko esteka batetik bestera joan daiteke.

  Testuaren eta interfazearen tamainak

  Webgunearen iturrien eta beste elementu batzuen tamaina guztiak unitate erlatiboen bidez inplementatu dira. Horrela, nabigatzaile bakoitzaren kontrolekin alda daiteke tamaina. Tamaina aldatzeko eginbide hori menuen bidez erabil daiteke, eta baita laster tekla hauen bidez ere:

  • Internet Explorer: Control eta saguaren gurpila.
  • Mozilla Firefox: Control eta saguaren gurpila, Control y - edo Control y +.
  • Opera: Control eta saguaren gurpila, Control y - edo Control y +.
  • Netscape: Control y - edo Control y +.
  • Safari: y - komandoa edo y + komandoa.