Albisteak

Donostia Kirolak protokolo bat onartu du kirol-eremuan haur eta nerabeen aurkako indarkeria-egoerak prebenitzeko eta goiz detektatzeko

2023-05-10

Donostia Kirolak onartutako protokolo honen helburua (ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoan, haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean oso-osoan babesteari buruzkoan, xedatutakoa oinarri hartuta) haur eta nerabeentzako ingurune seguru bat sortzea da, Donostian jarduera fisikoa eta kirol-jarduera egiteko, modu egokian garatu ahal izan daitezen, bai kirolariak bai pertsonak bezala. Azken batean, adingabeen osotasun fisikoa, psikikoa eta morala babestea eta zaintzea edozein indarkeria motaren aurrean.

Protokolo hau udaleko kirol-instalazio guztietan eta horietan antolatutako jardueretan aplikatuko da, dela Donostia Kirolak zuzenean, dela beste erakunde batzuek (klubak, ikastetxeak, etab.) antolatutako jardueretan.

Udaleko kirol-instalazio bakoitzak babes-ordezkari bat izango du, Donostia Kirolak izendatua. Ordezkari hori izango da babes-estrategia osoa gidatu eta kudeatuko duena, eta erreferente izango da instalazio horien eremuan adingabeei gerta dakiekeen indarkeria-kasu baten berri eman nahi duten pertsona guztientzat. Babes-delegatu horiek arduratuko dira jasotako komunikazio guztiak ikertzeaz eta, hala badagokio, dagozkien instantzietara bideratzeaz.

Ildo horretan, online komunikazio-kanal bat jarriko da martxan informazio horiek guztiak jasotzeko, eta modu anonimoan ere aurkeztu ahal izango dira. Eragindako indarkeria-egoeraren bat edo horren zantzuren bat antzeman edo jasaten duen edonork egoeraren berri eman beharko du, bai komunikazio-bide honen bidez, bai instalazio bakoitzeko babes-ordezkariarekin harremanetan jarriz.

Legean ezarritakoaren arabera, haurren eta nerabeen aurkako indarkeriatzat hartuko dira, besteak beste, tratu txar fisikoak, psikologikoak edo emozionalak, eskola-jazarpena, ziber-jazarpena edo sexu-jazarpena, datu pribatuen zabalkunde publikoa, edo zigor fisikoak, umiliagarriak edo iraingarriak.

Donostiako kirol-instalazioetan edo Donostia Kirolak antolatutako jardueretan edo Donostia Kirolak sustatu, babestu edo diruz lagundutako jardueretan parte hartzen duten klub eta kirol-erakunde guztiek protokolo propioa onartuta eta ezarrita izan beharko dute, eta babes-ordezkaria izendatuta.

Protokoloak, halaber, eranskin batzuk jasotzen ditu, jokabide-kodeekin haur eta nerabeentzat, gurasoentzat edo tutoreentzat, eta monitoreentzat, entrenatzaileentzat, bai eta instalazioaren zenbait eremutan indarkeria prebenitzeko gomendioak ere, hala nola, harmailetan edo aldageletan.

Azkenik, protokolo honen barruan prestakuntza- eta komunikazio-ekintza batzuk aurreikusten dira.

Dokumentuak