Araudi orokorra

 

1. Artikulua.- Helburua

Donostiako Kiroletako Udal Patronatuak gestionatzen dituen diru laguntzak lehiaketa bidez emateko 2023. urtean jarraitu beharreko prozedura orokorra arautzen dute oinarri hauek.

 

I. ERANSKINA

ESKOLA KIROLEKO EGITURAK

Ikasteentzako dirulaguntzak. Eskola kirola kudeatzea eta bermatzea helburu duten egitura bereziak garatzeko. 2023/2024 ikasturtea

AURREKONTU PROGRAMA: 255.000 €

ONURADUNAK: Donostiako ikastetxeak, gutxienez, derrigorrezko hezkuntza ematen dutenak.

ESKABIDEAK ETA AURKEZTEKO EPEA: abuztuaren 1a eta azaroaren 17a artean.

 

II. ERANSKINA

KLUBEN EGITURAK

Donostiako kluben eta kiol elkarteen egiturak garatzeko dirulaguntzak.

AURREKONTU PROGRAMA: 495.000 €

ONURADUNAK: Donostiako klub eta kirol elkarteak.

ESKABIDEAK ETA AURKEZTEKO EPEA: 2023ko abuztuaren 1a eta irailaren 29a artean

 

III. ERANSKINA

IZAERA BEREZIKO JARDUERAK ANTOLATZEA

Kirol jarduera bereziak antolatzeko dirulaguntzak.

AURREKONTU PROGRAMA: 110.000 €

ONURADUNAK: Diru laguntza hauek klubek, kirol elkarteek, kirol federazioek eta mozkinik ateratzeko asmorik gabeko beste erakunde pribatu batzuek eskura ditzakete, baldin sozietate egoitza Donostiako udalerrian badute edo haren jarduera nagusia eremu horretan aurrera eramaten badute, betiere haien helburuetako bat kirola sustatzea izanik.

ESKABIDEAK ETA AURKEZTEKO EPEA: 2023ko abuztuaren 1a eta irailaren 29a artean.

 

IV. ERANSKINA

KIROL KLUBEN ERALDAKETA DIGITALARAKO DIRU-LAGUNTZA

Oinarri hauen xedea da Donostiako kirol-klubei diru-laguntzak ematea, erakunde horien eraldaketa digitala sustatzeko ekintzak inplementatzeko.

AURREKONTU PROGRAMA: 40.000 €

ONURADUNAK: Donostiako kirol klubak.

ESKABIDEAK ETA AURKEZTEKO EPEA: 2023ko abuztuaren 1a eta azaroaren 30a artean.

 

  eskaera online

Dokumentuak