Beharrezko agiriak

 

Harpidetza guztiak:

 • Kirol txartelan alta emateko eskaera-inprimakia.
 • Ordainagiria. Kuota bulegoan zein kiroldegietan bertan txartel bidez ordainduko da.
 • Ordainketa helbideratu nahi izanez gero, kontu korrontearen titularraren NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Argazki berri bat (5 urtetik gorakoentzat)

 

Banakako harpidetzak:

 • Titularraren NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Eskatzailea 14 urtetik beherakoa bada eta ez badu NANik, AIZik edo pasaporterik, familia-liburuaren fotokopia eta ordezkariaren NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
 • Horrela balegokio, ezgaitasun gradua frogatzen duen ziurtagiriaren fotokopia.

 

Famili harpidetzak:

 • Familia liburua edo izatezko bikoteari dagokion ziurtagiriaren fotokopia.
 • Gurasoen etxean bizi eta ikasketak egiten edo langabezian dauden 2001 eta 2008 urte bitartean jaiotakoen egoera frogatzen duen ziurtagiria.
 • Titularraren eta ordainketaren onuradunen NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia.
  NAN, AIZ edo pasaportea ez duten 14 urtetik beherakoen kasuan, Familia Liburuaren fotokopia.
 • Horrela balegokio, Familia Ugariko Liburuaren fotokopia.
Dokumentuak