Breadcrumb

Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento

Udalaren antolaketari eta ondareari buruzko informazioa

 

121    Gobernu-organoak eta haien eginkizunak argitaratzen dira.

 

122    Erakunde deszentralizatuen, entitate instrumentalen eta udal sozietateen oinarrizko datuak aditzera ematen dira, baita haien webguneetarako estekak ere.

 

123    Lanpostuen zerrenda (LPZ) edo erakunde deszentralizatuetako, erakunde instrumentaletako eta udal sozietateetako langileen plantillak osorik argitaratzen dira.

 

125    Higiezinen zerrenda argitaratzen da (bulegoak, lokalak, e.a.), bai Udalarenak direnak bai alokatutakoak, Udalak okupatutakoak zein hari atxikiak.

 

126    Udalari atxikitako ibilgailu ofizialen kopurua argitaratzen da, Udalarenak izan nahiz alokatuak izan.

 

127    Balio historiko-artistikoa eta/edo balio ekonomiko handia duten udal ondasun higigarrien zerrenda argitaratzen da.

Aurreko dokumentua osatu zenetik, balio historiko-artistikoko udal ondarea handitu egin da.
Beraz, 2023 abenduaren 31n egoera honako hau zen:
2023an Erositakoa:
- Artelana:  250.287,85
2023an Donazioak:
- Artelana:  150.000,00 €
Gehikuntza guztira: 400.287,85€
Beraz, dokumentuan jasotzen den zenbatekoa gehituz, egungo bildumaren balio zenbatetsia da: 40.393.993,34€

 

128    Udalaren Ondasunen eta Eskubide Errealen Inbentarioa argitaratzen da.

 

129    Udalaren ibilgailuei buruzko datuak argitaratzen dira: ibilgailuen zerrenda, matrikulazio urtearen arabera, erabilera eta gutxi gorabeherako balioa.

 

1210    Entitate Publikoen ibilgailuei buruzko datuak argitaratzen dira: ibilgailuen zerrenda, matrikulazio urtearen arabera, erabilera eta gutxi gorabeherako balioa.

 

1211    Udal talde politikoei urtean emandako zenbatekoak argitaratzen dira.

Urtearen araberakoa: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.