izenburua: Gobernu organoak

Gobernu organoak, Gobernu-batzordeak eta Udalbatzarrak

Gobernu organoak

Gobernu organoak

erakunde deszentralizatuen oinarrizko datuak