Breadcrumb

1_1_Información sobre los cargos electos y el personal del ayuntamiento

Hautetsiei eta Udaleko langileei buruzko informazioa

 

111    Alkatearen eta Udaleko zinegotzien datu biografikoak ematen dira.

 

112    Alkatearen eta Udaleko zinegotzien helbide elektronikoak ematen dira.

 

113    Udalaren konfiantzako karguen(postuen) zerrenda eta haien ordainsarien zenbatekoa  −banakakoa nahiz taldekoa− argitaratzen dira.

 

114    Udaleko lanpostuen zerrenda (LPZ) osorik argitaratzen da.

115    Argitara ematen dira Udaleko goi kargudunek (hautetsiek, gutxienez) jasotzen dituzten ordainsariak, bai eta Udala partaide den entitateetako arduradun nagusiek jasotzen dituztenak ere.

 

116    Karguak uzteagatik jasotzen diren kalte-ordainak argitaratzen dira.

Azken eguneraketa datara arte (orriaren amaieran eskuragarri), ez da kalte-ordainik egon kargua uzteagatik.

 

117    Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legean aurreikusitako Jarduera Interesen eta Ondasunen Erregistroa argitaratzen da.

Urtearen araberakoa: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

 

118    Karguen jarduera pribatuen bateragarritasunari buruz organo eskudunak emandako ebazpenak argitaratzen dira.

2015etik ez da bateragarritasun-eskaerarik egin.

 

119    Udal albisteen modulu bat dago webgunean.

 

1110    Kontuak ematearekin zerikusia duten gobernu-kideen jarduerei buruzko berriak argitaratzen dira.

Asteartero, Eneko Goia Donostiako alkateak Tokiko Gobernu Batzarraren erabakiei buruzko kontuak ematen ditu, galderak onartzen dituen prentsaurreko batean.

 

1111    Gobernuaren kudeaketa kontrolatzearekin zerikusia duten oposizioko kideen jarduerei buruzko berriak argitaratzen dira.

 

1112    Alkatearen errenta-aitorpena argitaratzen da.

 

1113    Zinegotzien errenta-aitorpena argitaratzen da.

 

1114    Izendapen askeko karguen edo, hala badagokio, behin-behineko langileen errenta-aitorpena argitaratzen da.

 

1115    Alkatearen nomina argitaratzen da.

 

1116    Zinegotzien nomina argitaratzen da.

 

1117    Izendapen askeko karguen edo, hala badagokio, behin-behineko langileen nomina argitaratzen da.

 

1118    Alkatearen ondare eta ondasun aitorpena argitaratzen da. 

Urtearen araberakoa: 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023.

 

1119    Zinegotzien ondare eta ondasun aitorpena argitaratzen da. 

Urtearen araberakoa: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

 

1120    Izendapen askeko karguen edo, hala badagokio, behin-behineko langileen ondare eta ondasun aitorpena argitaratzen da.

 

1121    Alkateak udalbatza eta batzordeetara joateagatik jasotzen dituen ordainsariak eta dietak argitaratzen dira.

 

1122    Zinegotziek udalbatza eta batzordeetara joateagatik jasotzen dituzten ordainsariak eta dietak argitaratzen dira.

 

1124    Alkatearen curriculum vitaea argitaratzen da.

 

1125  Zinegotzien curriculum vitaea argitaratzen da.

 

1126    Alkatearen sare sozialetarako esteka badago.

 

1127    Zinegotzien sare sozialetarako esteka badago.

 

1128    Udalaren sare sozialen mapa argitaratzen da.

 

1129    Udalaren organigrama argitaratzen da.

 

1130    Alkatearen agenda argitaratzen da.

 

1131    Zinegotzien agenda argitaratzen da.

 

1132  Udal jardueren agenda eta herritar agenda argitaratzen dira.

 

1133    Alkateak eta zinegotziek eragindako bidaia-gastuak argitaratzen dira.

 

1134   Alkatearen eta zinegotzien curriculum vitaean jasotako formakuntza egiaztatzen dituzten tituluak.