Breadcrumb

Precios Publicos

Musika eta Dantza Eskolako prezio publikoak, 2022-23 ikasturtetik aurrera


2022-23 ikasturtetik aurrerako prezio publiko orokorrak (interes kulturala):

 

Musika Guztiontzat
Música para todos/as

Hileko kuota
Mensualidad

ONLINE*
Hileko kuota

mensualidad

Matrikula
+Materiala

Matrícula+ material

Musika Hezkuntza Goiztiarra (0-2 urte)
Educación Musical Temprana (0-2 años)

25,10€

5,00€

30,50€

Musika eta Mugimendua (3 urte)
Música y Movimiento (3 años)

25,10€

5,00€

30,50€

Musika eta Mugimendua (4 urte)
Música y Movimiento (4 años)

27,30€

5,50€

32,60€

Musika eta Mugimendua (5 urte)
Música y Movimiento (5 años)

31,40€

6,30€

36,80€

Musika Tailerra (6 urte)
Taller de Música (6 años)

35,60€

7,10€

40,90€

Musika Tailerra (7 urte)
Taller de Música (7 años)

39,80€

8,00€

45,10€

Musika Proiektuak
Proyectos Musicales

19,90€

4,00€

25,20€

Musika Tailerra (3. adina)
Taller de Música (3era edad)

9,20€

1,80€

14,40€

Musika Entzunaldi Aktiboa (ikastetxe eta kolektiboentzat)
Audición Musical Activas (para colegios y colectivos)

---

---

3,90€

+ 55 Jarduerak
Actividades +55

Gizarte Ekintzak ezarritako prezioak
Precios establecidos por Bienestar Social

Udalekuak: 3 ordutik gorako programetarako zerbitzu-eguna
Colonias Musicales: Día de servicios para programas de más de 3 horas

---

---

13,20€

Udalekuak: 3 orduko edo gutxiagoko programetarako zerbitzu-eguna
Colonias Musicales: Día de servicios para programas de 3 ó menos horas

---

---

9,20€

MUSIKA
Música

Hileko kuota
Mensualidad

ONLINE*
Hileko kuota
mensualidad

Matrikula
+Materiala

Matrícula+ material

Instrumentu PLUSa
Instrumento PLUS

56,00€

33,60€

61,60€

Instrumentua taldeka (MG eta panderoa)
Instrumento colectivo (MG y pandero)

19,90€

4,00€

25,20€

Instrumentua 30 minutu arteko ikasleko
Instrumento hasta 30 min/al

52,30€

31,40€

57,80€

Instrumentu Praktika
Práctica instrumental

37,80€

22,70€

43,10€

Instrumentua 45 minutu arteko ikasleko
Instrumento hasta 45 min/al

74,40€

44,60€

79,70€

Instrumentua 45 minutu baino gehiago ikasleko
Instrumento más de 45 min/al

89,00€

53,40€

94,40€

Talde orokorrak (parte hartzeko talde mugarik gabe)
Grupos generales (sin limitación de número de grupos en los que participe)

19,90€

4,00€

25,20€

Banda eta/edo orkestra txiki
Banda y/u orquesta txiki

12,60€

2,50€

18,00€

Musika Hizkuntza
Lenguaje Musical

12,60€

7,60€

18,00€

Musika Kultura Helduentzat
Cultura Musical para personas adultos

12,60€

7,60€

18,00€

Harmoniak eta Musika Moldaketen Hastapenak
Armonías e Iniciación a los Arreglos Musicales

19,90€

11,90€

25,20€

Musika Informatika Tailerra
Taller de Informática Musical

19,90€

11,90€

25,20€

Musika taldeen zuzendaritza praktikak
Prácticas de dirección de grupos músicales

25,70€

15,40€

32,80€

Irakaskuntza arautua prestatzeko irakasgai teorikoa
Asignatura teórica para acceso a enseñanzas regladas

19,90€

11,90€

25,20€

Taldeko beste ikasgai batzuk
Otras asignaturas colectivas

19,90€

11,90€

25,20€

DANTZA
DANZA

Hileko kuota
Mensualidad

ONLINE*
Hileko kuota

mensualidad

Matrikula
+Materiala

Matrícula+ material

Dantza Hastapenak (6 urte)
Iniciación a la Danza (6 años)

35,60€

7,10€

48,40€

Dantza Hastapenak (7 urte)
Iniciación a la Danza (7 años)

39,80€

8,00€

52,60€

Euskal Dantza 60 minutuko dantza eskolak (6 / 7 urte)
Euskal Dantza Clases de 60 minutos (6 / 7 años)

9,40€

1,90€

22,30€

Astean 2 ordu arteko dantza eskolak
Clases de Danza hasta 2 h./sem.

45,00€

9,00€

57,90€

Astean 3 ordu arteko dantza eskolak
Clases de Danza hasta 3 h./sem.

49,20€

9,80€

62,10€

Astean 4 ordu arteko dantza eskolak
Clases de Danza hasta 4 h./sem.

52,30€

10,50€

65,20€

Astean 5 ordu arteko dantza eskolak
Clases de Danza hasta 5 h./sem.

58,70€

11,70€

71,50€

Astean 6 ordu arteko dantza eskolak
Clases de Danza hasta 6 h./sem.

66,00€

13,20€

78,80€

Astean 6 ordu baino gehiagoko dantza eskolak
Clases de Danza más de 6 h./sem.

76,40€

15,30€

89,30€

Euskal Dantza (adin guztiak) 60 minutuko dantza eskolak
Euskal Dantza (todas las edades) Clases de 60 minutos

9,40€

1,90€

22,30€

Euskal Dantza (adin guztiak) 90 minutuko dantza eskolak
Euskal Dantza (todas las edades) Clases de 90 minutos

13,60€

2,70€

26,50€

Euskal Dantza (adin guztiak) 120 minutuko dantza eskolak
Euskal Dantza (todas las edades) Clases de 120 minutos

26,20€

5,20€

39,00€

Irakaskuntza arautua prestatzeko irakasgai teorikoa
Asignatura teórica para acceso a enseñanzas regladas

19,90€

11,90€

25,20€

Taldeko beste ikasgai batzuk
Otras asignaturas colectivas

19,90€

11,90€

25,20€

     

* Eskolaren edo osasun-agintarien erabakiz aplikatzen denean, eta ez ikasleen edo familiaren nahiaren ondorioz.

* Clases online cuando se produce por decisión de la Escuela o las autoridades sanitarias y no por el deseo del alumnado o su familia

Eskolako Artezkaritza Kontseiluak onartutako zeharkako politikak sustatzeko prezio publikoak
Precios públicos para el fomento de políticas transversales que apruebe el Consejo Rector de la Escuela

Hileko kuota
Mensualidad

ONLINE*
Hileko kuota
mensualidad

Matrikula
+Materiala
Matrícula+ material

Ikastaroak, ekintzak edo klaseak
Cursos, actividades o clases

---

---

6,20€

Ikasgela eta aretoen erabilerak

Erabilera Prezio publikoa
Instrumentu ikasgela banaka eta saio bakarrerako erabiltzea 1,50 €
Ikasgela bakarka ikasteko erabiltzea, hileko 15,00 €
Ikasgela taldeka ikasteko erabiltzea, urteko 90,00 €
Areto Nagusia erabiltzeren eguna (emankizunak eta irakaskuntza ekintzak) 200,00 €
Ikasgela taldeka (S17 edo S18) egun bakarrerako erabiltzea 100,00 €
Ikasgela taldeka (denak S16, S17 eta S18 izan ezik) eta egun bakarrerako erabiltzea 20,00 €
Dantza ikasgela erabiltzearen eguna (ikastaroak eta irakaskuntza ekintzak) 200,00 €
Ikus-entzunezko ikasgela eta/edo estudioarekin erabiltzea. Egun bakarrerako erabiltzea 150,00 €
Udalbatza aretoan kokatutako Steinway isats pianoa erabiltzea 300,00 €
Lankidetza hitzarmenen dela medio, eskola egutegitik kanpo irekitzeko orduko prezioa 50,00 €

Txistularien emanaldiak

Erabilera Hileko kuota
Talde tradizionalaren egitura 1.500,00€
Talde tradizionalaren egitura 1,800,00 €
Talde osatuaren egitura eta megafonia 2.400,00 €

Liburutegi Zerbitzuko prezioak

Erreprografia-zerbitzuen prezioak:
  • Fotokopiak DIN A-4 eta inpresioa: 0,10 €
  • Fotokopiak DIN A-4 - 25 fotokopiako txartela: 2,50 €
  • Fotokopiak DIN A-3 eta inpresioa: 0,20 €
  • Fotokopiak DIN A-4 koloretan eta inpresioa: 1,00 €
  • Fotokopiak DIN A-3 koloretan eta inpresioa: 2,00 €

2022/23tik aurrerako prezio publikoak

Prezio publikoak 2021/2022

Prezio publikoak 2019/2020

Precios publicos - Banner CRITERIOS SOBRE LOS PRECIOS PUBLICOS