Breadcrumb

Araudiak

Araudiak


Hauek dira Eskolaren araudi nagusiak:

Antolamendu eta Funtzionamendu Araudia (AFA) honako hauek jasotzen ditu, besteak beste: eskolaren antolaketa-egitura, ikasleen eskubideak eta betebeharrak, matrikulazio eta sarbide prozesuaren antolaketa eta instalazioen erabilerari buruzko araudia.

Eskolaren Hezkuntza Proiektuan (EHP), Eskolak eskaintzen dituen legeen ezaugarriak zehazten dira, mailen antolakuntza, irakasgaiak, taldeak, etab.