Ogi-apurra

Ezkerreko Bannerrak Phone Hidden

Udalerriaren eta Udalaren berotegi efektuko gasen isuriak

Udalerriaren eta Udalaren berotegi efektuko gasen isuriak

 

Udalerriaren isuriak

Udaleko Ingurumen Atala 2005. urtetik ari da kalkulatzen udalerriko berotegi efektuko gasen (BEG) inbentarioa, Udalsarea21 Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal Sareak sortutako tresna erabiliz.

Inbentarioa kalkulatzeko, ezinbestekoa da ikustea berotegi efektuko gasen igorpenek zer bilakaera izan duten denborarekin eta ezartzen diren udal politikek zer ondorio dakartzaten. Datuak lortzeko dagoen zailtasunarengatik, Euskadiko inbentarioak urte eta erdiko atzerapenarekin kalkulatzen dira. Horrela, aurten 2019ko BEG inbentarioa kalkulatu da, eta ondoren azaltzen diren emaitzak izan dira.

 

2019ko C02e-isuriak sektorearen arabera2019. urteko isuriak

2019an, BEG isuriak, industriarenak kontuan hartu gabe, 781.696 tona CO2 baliokide izan ziren; hau da, 4,2 tona CO2 baliokide biztanleko.
Donostian, isurienen erdia baino gehiago garraioari dagokio (% 60). Garraioari egotz dakizkiokeen isurietatik, % 63 autoek eragindakoak dira; % 29, kamioi eta furgonetek eragindakoak dira, eta % 7 autobusek.
Garraioaren atzetik datoz, urrunetik, zerbitzu sektorea (% 17) eta etxebizitza sektorea (% 15).
Zerbitzuen sektorean, emisioen % 60 elektrizitate kontsumoarekin lotuta daude, eta gainerako % 40, berokuntzan erabilitako erregai fosilekin; etxebizitza-sektorean, berriz, elektrizitate-kontsumoarekin eta erregai fosilen kontsumoarekin lotutako emisioen proportzioa alderantzizkoa da (% 40-% 60).
Azkenik, udalerriko hondakinen kudeaketak isuri guztien % 8 sortzen ditu, eta lehenengo sektoreak ez da % 1era iristen.

 

 

2019ko C02e-isuriak sektorearen araberaBilakaera aurreko urteekiko

2018ko isurien aldean, 2019ko isuriak, orohar, % 8 murriztu dira, eta biztanleko, %8,4.
Portzentajetan, murrizketarik handiena etxebizitzen sektorean gertatu da (-% 19), eta atzetik zerbitzuen sektorean (-% 15). Baina ez da garrantzi gutxiagokoa garraio sektorean hautemandako murrizketa. Ehuneko txikiagoa izan arren (-% 3,6), BEGen guztizko emisioari ekarpen handiena egiten dion sektoreari dagokio, eta azken urteetan behatutako bilakaeran joera aldaketa erakusten du.

 

 

Isurien bilakaera, hiriak duen helburuarekin alderatua

2019ko emisioen murrizketa nabarmenak ia ia 2020rako ezarritako % 20ko murrizketa helburuan kokatzen gaitu. Espero izatekoa da, pandemiak giza jardueran izan duen balaztatze efektuaren ondorioz, 2020ari dagozkion emisioak are txikiagoak izatea.

 

2019ko C02e-isuriak sektorearen arabera

 

2019. urteko BEG inbentarioaren txosten osoa ikusi.

2007-2019 urtetako BEG inbentario xehatuak:

 

Udalaren isuriak

Bere eskumeneko jardueren garapenean (bulegoak, kiroldegiak, kultur etxeak, argiak, hondakinen bilketa, etab.) Udalak emisioak sortzen ditu. Horiek murrizteko estrategiak abian jartzeko eta eraginkorrak diren egiaztatzeko, funtsezkoa da emisio horiek kontabilizatzea. Kontabilitate hori ISO 14064 arauaren arabera egiten da, eta kanpoko auditoretza baten bidez egiaztatzen da.

2020an, oinarri-urteko (2010) eta 2012-2019ko inbentarioak berriz kalkulatu dira, bi aldaketa egin baitira:

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak argitaratzen duen elektrizitatearen emisio-faktorea erabili da urtero (2010etik 2015era bitarteko inbentarioetarako, lehenago WWFk emandako mixa erabili zen).

Inbentarioak “kokapenaren” ikuspegitik kalkulatu dira, hau da, elektrizitatearen emisio-faktore gisa estatuko mixa erabiliz. Gainera, 2018. eta 2019. urteetarako, “merkatua” ikuspuntuaren arabera ere egin dira kalkuluak; horren arabera, elektrizitate-kontsumo bakoitzari kontsumo-puntu bakoitzean kontratatutako merkaturatzaile zehatzaren emisio-faktorea aplikatzen zaio.

Udalak 2010ean baino %10 gutxiago isuri zuen 2019an.

Berotegi-efektuko gasen inbentarioak ikusteko, egin klik dagokion urtean: