Breadcrumb

3_4_Información económica y presupuestaria

Informazio ekonomikoa eta aurrekontuari buruzkoa

dam341    Udalaren aurrekontuak, aurrekontu sail nagusiak deskribatuta, eta haien gauzatze egoerari buruzko informazio eguneratua argitaratzen dira.

 

dam342    Udalaren Urteko Kontuak/Kontu Orokorra argitaratzen dira (balantzea, ekonomia eta ondare emaitzaren kontua, memoria eta aurrekontuaren likidazioa).

Kontu orokorra: 2020, 2021 , 2022
Aurrekontuen likidazioa: 2021(txostena), 2022

 

dam343     Kontu-Auditoretza eta Fiskalizazio Txostenak argitaratzen dira, kanpo kontroleko organoenak (Herri-kontuen euskal epaitegia), Udalarenak eta udal sektore publikoko erakundeenak.

 

dam344  Aurrekontuaren onespena argitaratzen da.

 

dam345    Aurrekontuaren memoria argitaratzen da.

Aurrekontuaren memoria txosten ekonomiko-finantzarioan jasota dago; eskuragarri urtearen araberakoa: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 eta 2022

 

dam346    Kontsolidazio-egoera argitaratzen da.

Txosten ekonomiko-finantzarioaren 4. kapitulua da; urtearen araberakoa: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 eta 2022

 

dam347    Txosten ekonomiko-finantzarioa argitaratzen da.

Urtearen araberakoa: 2016, 2017, 2018, 20192020, 2021 eta 2022

 

dam348    Aurrekontuaren egonkortasunari buruzko txostena argitaratzen da.

 

dam349    Aurrekontua betearazteko oinarriak argitaratzen dira.

 Udala, urtearen araberakoa: 2016, 2017, 2018, 20192020, 2021 eta 2022.
Erakunde autonomoak, urtearen araberakoa: 2016, 2017, 2018, 201920202021 eta 2022.

 

dam3410    Entitate Publikoen Urteko Kontuak argitaratzen dira (Balantzea, Emaitzen Kontua, Memoria eta Likidazioa).

Sozietate publikoen eta enpresa erakunde publikoen urteko kontu laburtuak argitaratzen dira.

 

dam3411    Hiru hilabetean behin edo sei hilabetean behin, aurrekontuaren betearazteari buruzko informazioa argitaratzen da.

 

dam3412    Sarrera eta Gastuen Egoera-Orriak argitaratzen dira (Udala, entitate publikoak eta erakundeak)

 

dam3413    Gardentasun ekonomiko-finantzarioaren bisore bat dago. Bertan, aurrekontuaren datuak eta betearazte-egoera erakusten dira, modu grafiko, argi eta eskuragarrian, eta herritarrek ulertzeko moduan.