Prespuestos

Udal Aurrekontuak

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

2023 diru-sarrerak sarrera Bikoiztu 1

2023 urteko aurrekontuaren diru-sarreren laburpena

2023rako aurreikusitako udal-sarreren guztizkoa 461.994.501 eurokoa da.

Hiruhilabeteko ejekuzioa

 

Grafika - Barrak - Diru-sarrerak - 2024

Diru-sarreren aurreikuspena (2024)

 

 

Taula - 2023-2024 diru-sarrerak

Diru-sarreren aurreikuspenen garapena (2023-2024)

Kapitulua 2023 2024 %
1. Zuzeneko zergak 82.583.013,00 84.554.570
2.39%
2. Zeharkako zergak 6.000.000,00 8.000.000
33.33%
3. Tasak eta bestelako zergak 105.748.079,00 106.742.470
0.94%
4. Transferentzia arruntak 183.053.221,00 199.628.415
9.05%
5. Ondare-sarrerak 16.612.905,00 18.277.237
10.02%
6. Inbertsioen besterenganatzea 37.382.028,00 52.682.300
40.93%
7. Kapital-transferentzak 16.354.637,00 12.085.734
-26.10%
8. Finantza-aktiboak 4.773.888,00 0
-100.00%
9. Finantza-pasiboak 9.486.730,00 1.646.400
-82.65%
null 461.994.501,00 483.617.126,00
4.68%

treemap - diru-sarrerak - 2024

2024 urterako Udalaren diru-sarreren aurreikuspena

OHARRA: irudi honek ez ditu Erakunde Autonomoen eta Sozietateen diru-sarrerak jasotzen

 

Grafika nola irakurri

  • Grafikak diru-sarreren kapitulu mailako datuak erakusten ditu.
  • Kapitulu baten barneko kontzeptuen inguruko informazioa ikusteko, egin klik kapituluan.
  • Aurreko mailara itzultzeko, egin klik grafikaren goikaldeko barran.