Breadcrumb

3_1_Información contable y presupuestaria

Kontabilitateari eta aurrekontuei buruzko informazioa

 

311    Jendaurreko informaziora aterata egoteko aldian, aurrekontuei egindako alegazioak argitaratzen dira.

Aurrekontu orokorraren behin-betiko onarpena jasotzen duen dokumentuaren lehendabiziko paragrafoan alegazioen berri ematen da.

 

312    Udalbatzak onetsitako aurrekontu-aldaketak argitaratzen dira.

Urtearen araberako: 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 eta 2023 

 

313    Erakunde deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal sozietateen aurrekontuak argitaratzen dira.

Urtearen araberakoa: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 , 20222023 eta 2024

 

314    Adierazle hau argitaratzen da: Superabita (edo defizita) biztanleko (aurrekontuaren emaitza doitua / biztanle kopurua)

 

315    Adierazle hau argitaratzen da: Autonomia fiskala (Zerga-sarreren eskubide onartu garbiak / Onartutako eskubide garbiak guztira).