Ogi-apurra

Erosketa Berdea

Medio Ambiente - Ingurumena

Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea


Erosketa BerdeaZer da?

Erosketa edo kontratazio berdea da produktuak edota zerbitzuak erostean edo kontratatzean, alderdi ekonomikoak edo teknikoak kontuan izatez gain, horiek euren bizi zikloan ingurumenean duten eragina ere aintzat hartzen duena.


Zergatik egiten dugu?

Hauek dira arrazoi nagusiak:

 • Ingurumena nabarmen hobetzen duelako.
 • Administrazioen eredugarritasuna adierazten du, eta irudia hobetzen.
 • Sektore pribatua mugiarazten du, enpresen arteko lehia sustatzen du, enpresak ingurumena zaintzera eta euren irudia hobetzera bultzatzen ditu, eta ingurumenerako hobeak diren produktu eta zerbitzuen merkatu berriak garatzea eragiten du.

Erosketa Berdea 2. argazkia
Udalaren aurrekariak

Donostiako Udalak denbora darama erosketa eta kontratazioetan ingurumen irizpideak txertatzen. Hasiera batean plegu gutxi batzuetan txertatu zituen irizpide horiek; alabaina, pixkanaka, erosketa eta kontratazio publiko berdeak indarra hartu du Udalean eta, gaur egun, Udalak egiten dituen askotariko plegu anitzetan sartzen dira ingurumen irizpideak.

Ibilbide hori 2012ko irailaren 14an hasi zen, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki zuenean Donostiako Udalaren esparruan kontratazio publiko arduratsua sustatzea, hau da, ondasunak eta zerbitzuak erosi eta kontratatzean, ingurumen, gizarte, etika, lan eta berdintasun irizpideak aintzat hartzea produktu bat edo hornitzaile bat aukeratzeko.

Hala, hainbat sailen arteko lankidetzaren ondoren, 2013ko ekainaren 14an, Tokiko Gobernu Batzordeak honako hau onetsi zuen: Donostiako Udalaren kontratazioan gizarte, ingurumen, etika, lan, hizkuntza eta berdintasun arloko irizpideak sartzeko jarraibideak.

Jarraibideak Donostiako Udalaren kontratazio organo guztiei zuzentzen zaizkie; erosketa eta kontratazio arduratsuari buruzko irizpideak txertatzeko modua arautzeaz gain, batzorde tekniko bat ere sortu zen irizpideon aplikazioaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko.


Zein plegutan txertatu dira ingurumen irizpideak?

Azken urteotan, plegu askotan txertatu dira ingurumen irizpideak. Hona hemen azken urtetan esleitu direnak:


Esleipen urtea: 2020

 • Hondartzen garbiketa zerbitzua
 • Emakumeen etxeko “emakumeen gune interkulturala” dinamizazio zerbitzua
 • Informatika-kontsumigarrien horniketa
 • Estudio, suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo equipo de sonido para el Salón del Plenos
 • Informatikako kontsumigarriak eskuratzeko kontratua
 • Donostiako Mugikortasun Departamentuko Udal langileentzat gizarte- eta ingurumen-irizpideak aintzat hartuta arropa, oinetako eta osagarrien hornidura.
 • Donostiako Udal langileentzat gizarte- eta ingurumen-irizpideak aintzat hartuta arropa, oinetako eta osagarrien hornidura.
 • Donostiako Agenda sortzeko eta kudeatzeko zerbitzua.
 • Gipuzkoako Kontratazio Zentral Foralari atxikitzea. Energia elektrikoaren eta elektrizitatearen hornidurarako esparru-akordioa
 • Pintaketa zerbitzua Udal Kirol Patronatuak kudeatutako hainbat kirol instalaziotan
 • Adinekoentzako babespeko apartamentuetarako altzarien hornidura.
 • Kontadores Gazte Zentroaren zerbitzuak ematea
 • Haurtxokoen eta Gaztelekuen sareko eta Etxarriene auzo etxeko zerbitzuak ematea

 

Ikus aurreko urteak

 

2020rako Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programari atxikitzea

2017 urte amaieran Donostiako Udala Eusko Jaurlaritzak sustatutako programa horri atxiki zitzaion.  Programa honen helburua ingurumen arloan ereduzko administrazioa lortzea da.

Programari atxikitako erakunde gisa honakoak dira Donostiako Udalak hartutako konpromisoak:

 • Erosketa eta kontratazio publiko berdea zuzentzen eta koordinatzen jardungo duen arduradun bat izendatzea.
 • Programan lehenetsitako esparruetan eta bereziki interesgarria den beste esparru batzuetan ingurumen-aldagaiak txertatzeko urteko plan bat definitzea eta plan hori burutzea.
 • Ingurumen-aldagaia aztertzea eta kontrataziorako ezarritako prozeduretan eta tresnetan txertatzea.
 • Langileei (teknikariak, administrariak eta kontu-hartzailetzako/kontratazioko langileak) erosketa eta kontratazio berdeari buruzko prestakuntza ematea.
 • Lortutako emaitzen berri ematea urtero.


Hala, administrazio guztiek eta sektore publikokoari atxikita dauden erakundeek egindako kontratazioen gutxienez %50etan txertatuta egon behar du ingurumen-aldagaiak 2018rako lehenetsitako produktuen 10 taldeetan, eta ehuneko berbera beste 10 taldetan, 2020ko ekitaldirako; gainera, banakako helburuak ezarriko dira Programan lehenetsita egon ez arren erakunderentzat interes berezia duten produktuen eta zerbitzuen gutxienez beste talde baterako.


Informazio gehiago