Breadcrumb

Elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea

4.Elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea

Donostia hiri plurala, irekia eta askotarikoa da. Sentsibilitate eta ikuspuntu ugari ditu. Hala, beharrezkoa da herritarren partaidetzarako eta demokrazia etengaberako ekimenak bultzatzea, donostiar guztiak gure hirian eta hiria eraikitzen duten politika eta proiektuetan aintzakotzat hartu eta partaide senti daitezen.

Balio demokratikoekin konprometitzea gure nortasun-ezaugarri nagusietako bat da. Eta hori indartzen jarraituko dugu, giza eskubideak zabaltzeko ekimenen bidez, terrorismoaren eta indarkeriaren biktimen memoria defendatuz eta LGTBI+ kolektiboaren eskubideak urratzen dituzten jarrera homofobo eta transfoboen aurka borroka eginez.

Berdintasunak zeharkako ardatza izan behar du, Udalaren lan-arlo guztiak, udal gobernua eta hiriaren egunerokotasuna alderik alde pasatzen dituena. Hori dela eta, politika publiko guztietan genero-ikuspegia txertatzea, emakumeentzako kalitatezko enplegu gehiago sortzea eta sexu eta genero indarkeriaren aurka borroka egitea izango dira legegintzaldi honetako lan-eremu nagusiak.

Udal-baliabideen kudeaketa aurreratuaren alde egiten jarraituko dugu; gobernu ona, herritarren parte-hartzea eta pertsonen integrazioa izateko. Eta euskararen normalizazioa bultzatzen jarraituko dugu, kohesiorako eta integrazio sozial eta kulturalerako tresna gisa.

Eduki publikatzailea

Proiektu guztiak

Begiratu planeko proiektu guztiak, edo erabili eskuineko menua edo bilatzailea zure kontsulta iragazteko eta doitzeko

Auzo Mahaiak

Amara Berriko eta Erriberetako dinamika arrakastatsuak hiriko beste auzo batzuetara hedatzea.

Auzoz Auzo

Auzoz Auzo bilerak auzo bakoitzeko elkarte eta auzotar guztiengana zabaltzea. Eragile berriak sartzea eta bilera irekiak egitea. Etorkinen kolektiboen artean asoziazionismoa eta parte-hartzea sustatzea.

Parte hartzeko dinamikak sustatzea gazteen artean

Ikastetxeekin lankidetzan jardun eta gazteentzako dinamikak sortzea, herritarren parte-hartzea sustatzeko.

Giza Eskubideak - Dibulgazio pedagogikoa

Hiriaren historian giza eskubideen memoria kolektiboa zabaltzeko ekimen pedagogikoak garatzea.

Kultura-aniztasuna sustatzea

Bizikidetza eta kulturen arteko elkarrizketa sustatzea, xenofobia eta arrazakeria prebenitzeko.

Eskubide, betebehar eta aukera berdintasuna

Politika, programa eta jardueretan diskriminaziorik ez dagoela bermatzea, eta herritar guztien eskubide politiko, sozial eta ekonomikoen erabilera erraztea.

Nazioarteko lankidetzarekiko konpromiso iraunkorra

Udalaren lankidetza bultzatzea, Udalaren aurrekontuaren % 0,7 lankidetzarako izan dadin.

LGTBI+ kolektiboaren eskubideak defendatzea

Sexu-orientazioagatik eta genero-identitateagatik diskriminatzeari aurrea hartzea; politiken, kanpainen eta LGTBI+ erakundeen eta haien ekimenen babesaren bidez.

Emakumeen Etxea: eraikin berria

Emakumeen Etxea egoitza berri batera aldatzea Amara kalean. Eskaintzen dituen zerbitzuak eta haien izaera aztertzea, eskari eta behar berrietara egokitzeko.

Gizonen eta emakumeen arteko erabateko berdintasuna

Berdintasuna Udaleko arlo guztietan, gobernuan eta hiriko egunerokoan txertatzen jarraitzea.

Emakumeen irudiaren berreskuratze historikoa

Emakume batzuen lana ikusaraztea, haien ekarpenak ezagutaraziz eta gure kaleetan duten presentzia indartuz.

Emakumeentzako hiri segurua

Emakumeen aurkako indarkeria mota ororen kontra borrokatzea, kaleak eta espazio publikoak seguruago bihurtuko dituzten ekimenen bidez. Hezkuntza sustatzea, prebentzio eta sentsibilizazio tresna gisa.

Sexu-erasoen biktimei ematen zaien arreta hobetzea

Polizia-erantzun azkarreko eta sexu-erasoen biktimei berehalako arreta emateko protokolo espezializatua finkatzea. Sexu-erasoen biktimen arretarako gunea hobetzea eta zerbitzua indartzea. Haur eta nerabeek ere indarkeria honetatik babesteko betebeharrak aintzat hartuta, udaleko barne komunikazioa eta koordinazioa indartzea protokoloak aktibatu eta erantzun hobeak emateko.

Udal-finantzak: zorpetze-maila txikia eta kaudimen handia

Aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko arauak betetzea (defizita 0, hornitzaileei ordaintzeko batez bestekoa, gastu-araua).

Udal-langileen plantilla egonkortzea

Plantillaren dimentsionamendua aztertzea, bitartekotasuna murriztea eta enplegu egonkorra eta kalitatezkoa sustatzea, eta lanbide-profilak beharrizan berrietara egokitzea.

Langileen errendimendua kudeatzea, zerbitzu publiko eraginkorrak emateko

Enplegatuen errendimendu, motibazio eta prestakuntza handiagoa ekarriko duten karrera profesionaleko sistemak ezartzea.

Udalaren informazio eta izapide administratiboetako zerbitzuak

Herritarrentzako Arreta Zerbitzua eta haren kudeaketa-tresnak hobetzea. Gogobetetasun-maila 10etik 8 izatea. Ekitate digitala bultzatzea.

Udal-jardueraren integritatea

Integritate publikoaren eredu bat ezartzea alderdi guztietan, Gardentasun Plana aplikatuz eta Iruzurraren aurkako Planaren jarduketak osatuz. Gardentasun helburua: estatuko aurreneko 3 hiriburuen artean egotea gardentasun rankingean.

Jarduera ardatz duen udal-antolaketa eraginkorra

Udalaren antolaketa eta egitura gizartearen premia aldakorretara egokitzea: eman zaien jarduerari erantzuteko baliabiderik eraginkorrenak emanez eta jarduera-katalogoen ereduak antolatuz eta sinplifikatuz.

Kudeaketa publikoaren eredua GJHekin lerrokatuta

Estrategia, zerbitzuak eta emaitzak bata bestearekin uztartuta eta Garapen Jasangarrirako Helburuekin (GJH) lerrokatuta izango den Kudeaketa Publikoaren Eredua ezartzea, hizkuntza herritarrekin eta eragileekin bateratzeko.

Dokumentuak Artxibatzeko eta Kudeatzeko Udal Sistema

Dokumentuak Artxibatzeko eta Kudeatzeko Udal Sistema definitzea eta ezartzea, lege-araudi berrira egokituta.

Euskara, administrazio publikoaren zeharkako ardatz

Administrazioan euskararen erabilera normalizatzea, herritarrei zerbitzua emateko hizkuntza eta langileen arteko harremanetarako eta lanerako hizkuntza izateko. Euskara kudeaketaren erdigunera eramatea Donostiako Udala euskararen arnasgune bilakatu dadin.

Euskara etorkinentzat

Hizkuntza aniztasuna oinarri hartuz, euskarara hurbiltzeko praktikak abian jartzea. Donostian bizitzen jarri nahi duten pertsonei euskararen balioak transmititzea, komunikazio eta bizilagunen elkarbizitzarako hizkuntza gisa.

Harrera linguistikorako protokoloa

Harrera linguistikorako protokoloa egitea, Donostian bizitzen jarri nahi duten pertsonei euskararen balioak transmititzeko, komunikazio eta bizilagunen elkarbizitzarako hizkuntza gisa.