Tai Chi Chuan Eskola

Helbidea: Kanpandegi, 10

Posta kodea: 20013

Telefonoa: 687415868

E-posta: info@taichichuaneskola.com

Lotura: http://www.taichichuaneskola.com/

Kirolak: Tai Jia

ELKARBANATU:

Kokapena