Udal Batzarrak


Araua moldatzeko proposamena, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskala aldatzeari buruzkoa (etxebizitza hutsengatik errekargurik ez duten etxebizitzen katastro-balioa aldatzea).

  • Udalbatzar data: 2022/29/09
  • Batzordea: Ogasun Batzordea

Dokumentuak