Udal Batzarrak


Hasierako onarpena ematea aparkaldi arautuaren ordenantzaren bosgarren aldaketari.

  • Udalbatzar data: 2022/29/09
  • Batzordea: Gune Publikoetako Batzordea. Obrak eta Hiri Zerbitzuak

Dokumentuak