Udal Batzarrak


Hasierako onarpena ematea hiri antolamendurako Plan Orokorraren aldaketari "AL.14 PAPINn" eremuan.

  • Udalbatzar data: 2020/26/11
  • Batzordea: Lurralde Garapen eta Planifikazio Batzordea

Dokumentuak