Udal Batzarrak


Behin betiko onespena ematea Donostiako IN.07 Baratzategi Hirigintza-Eremuaren Hiri Antolamenduko Plan Bereziari The English School en lurzatiari dagokionez behin betiko onarpena.

  • Udalbatzar data: 2021/27/05
  • Batzordea: Lurralde Garapen eta Planifikazio Batzordea

Dokumentuak