Laguntza ekonomikoak: Gazteen lokaletako dirulaguntza

Telematikoki

Tramitearen deskribapena

Gazteen lokalen egokitzapena eta erregularizazioa errazteko laguntzak

Zeinek egin dezake eskaera

Gazteen lokaletako jardueren aurretiazko komunikazioa tramitatu duten pertsona sustatzaileak.

Noiz egin daiteke eskaera

2023/06/16 - 2023/11/30

Tramitea epez kanpo dago.

Beharrezko dokumentazioa

 • Dirulaguntzaren xede diren gastuak justifikatzeko fakturak.

Nortasun juridikorik gabeko taldeen kasuan:
 • Kide guztiek izenpetutako hitzarmen bat aurkeztu behar dute, gutxienez datu hauekin:
  • Taldea osatzen duten kideen identifikazioa
  • Onuradun gisa taldeari dagozkion betebeharrak betetzeko nahikoa ahalmen duen ordezkari baten izendapena
  • Eskatutako dirulaguntzaren guztizko zenbatekotik, ehuneko zenbat dagokion taldekide bakoitzari
  • Jakinarazpenak bidaltzeko helbide bat.
  • Taldearen ordezkariaren izenean dagoen kontu korronte baten zenbakia
  • Dirulaguntzen Lege Orokorreko 39. eta 65. artikuluetan aipatutako preskripzio epea (lau urte) amaitu baino lehen taldea ez dela desegingo adierazten duen konpromisoa

Oharra: derrigorrezkoa da izapide honetan zehaztutako formularioa edo inprimaki espezifikoa erabiltzea.

Eranskinen gehienezko tamaina: 15 Mb

Ordainketaren zenbatekoa

Doakoa

Ebazpen eta isiltasun zentzuaren epea

 • Estimatutako epea: 6 hilabete
 • Epe legala: 6 hilabete
 • Isiltasun zentzua: Aurkakoa

Prozesuaren urratsak

 1. Eskaera eta agiriak erregistratzea.
 2. Eskaera aztertzea eta balioestea.
 3. Diru laguntza ematea edo ez ematea erabakitzea.
 4. Pertsona interesatuei jakinaraztea.
 5. Diru laguntza abonatzea, hala badagokio.

Izapidearen arduraduna

Departamentua: Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzua

Araudia

Erlazionaturiko tramiteak

Bestelako informazio interesgarria

Gazte lokalen erabilera gida

Dirulaguntzen ezaugarriak:

 • Sustatzaile bakoitzeko, gehienez ere, gazteek aisialdirako eta elkartzeko erabiltzen dituzten lokaletarako jardueren hiru aurretiazko komunikaziok sortutako gastuak ordainduko dira.
 • Gehienez ere, aurretiazko komunikazioa egiteko aurkeztu behar diren agiriak prestatzeko gastuen % 100 lagundu daiteke diruz, baina proiektu bakoitzeko dirulaguntzaren zenbatekoa inoiz ez da 900 eurotik gorakoa izango.
 • Aurrekontua: 6.000 euro.

Dirulaguntza izango da:
 • Aurretiazko komunikazioa egiteko beharrezko dokumentazioa idazteak eragindako gastuen %100erainokoa, laguntzaren zenbatekoa inoiz ere ezingo delarik 900 euro baino gehiago izan lokal bakoitzeko.
 • Larrialdiko argiak eta ebakuazio seinalizazioaren instalazioa, hauts balioaniztunezko itzalgailuen instalazioa eta suteen aurkako babes baliabideak adierazteko seinaleen instalaziotik eratorritako gastuak, inoiz ere ezingo direlarik 900 euro baino gehiago izan lokal bakoitzeko.

Datu babesa

Aurkibidera itzuli Atzera itzuli