Giza Eskubideak : Irabazi xederik ez duten entitateentzako 2021 urteko diru laguntzen deialdiaOinarri Orokorrak eta BereziakEskaera epeaOtsailaren 20tik martxoaren 22ra(biak barne)


EskaerakElkarteei Jarduerak jakinaraztea eta akatsak zuzentzea


Herri Administrazioetan Administrazio-prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 2015/39 legeak 45.1 b) artikuluan xedatzen duenez, Diru laguntza deialdiko oinarrietako 3. atalean aurreikusitako prozedurazko egintzak Udaletxeko Iragarki Taulan argitaratzea nahikoa izango da, eta ez dago eskatzaileei banan-banan jakinarazi beharrik.

Eskaerak edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioak akatsen bat baldin badu, edo osatu gabe baldin badago, interesatuei hamar laneguneko epea emango zaie, egintza goian aipatutako Iragarki Tauletan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, akatsak zuzendu edo falta diren dokumentuak aurkezteko. Epea amaitu eta akatsak konpondu ez badituzte, eskaera bertan behera utzi dutela joko da, eta prozedura artxibatu egingo da, 2015/39 Legearen 68. artikuluak adierazitakoarekin bat ebazpena egin ondoren.

Memoria Historikoa. Dirulaguntza eskaeren akats zuzenketa. Epea: 2021/03/29- 2021/04/15

Giza Eskubideak. Dirulaguntza eskaeren akats zuzenketa. Epea: 2021/04/15-2021/04/29


Ebazpena

Zuriketa aurkezteko epea


2022ko martxoaren 31n bukatzen da.

Organo Izapidegilearen kontaktuaOrgano Izapidegilearen kontaktu datuak