Euskara 2015Oinarri Orokorrak eta BereziakEskaera epeaOtsailaren 16ean itxi zen diru laguntza eskaerak aurkezteko epea


EskaerakOn line eskaera edo bertaratuz aurkezteko inprimakiak

Elkarteei Jarduerak jakinaraztea eta akatsak zuzentzea


1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 59.6 b) artikuluan xedatzen duenez, 3. atal honetan aurreikusitako prozedurazko egintzak Udaletxeko Iragarki Taulan (Ijentea kalea) eta, kultur laguntzen kasuan, Donostia Kulturaren Iragarki Taulan (Konstituzio plaza, 1), argitaratzea nahikoa izango da, eta ez dago eskatzaileei banan-banan jakinarazi beharrik.

Eskaerak edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioak akatsen bat baldin badu, edo osatu gabe baldin badago, interesatuei hamar laneguneko epea emango zaie, egintza goian aipatutako Iragarki Tauletan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, akatsak zuzendu edo falta diren dokumentuak aurkezteko. Epea amaitu eta akatsak konpondu ez badituzte, eskaera bertan behera utzi dutela joko da, eta prozedura artxibatu egingo da, 30/1992 Legearen 71. artikuluak adierazitakoarekin bat ebazpena egin ondoren.Behin-behineko EbazpenaAuzoetako plan integralak_behin-behineko ebazpen proposamena: helegite epea 2015-04-30etik 2015-05-12rarte (biak barne)
Proiektuak_behin-behineko ebazpen proposamena: helegite epea 2015-05-15etik 2015-05-26rarte (biak barne)

Behin Betiko EbazpenaBehin betiko ebazpena_Irabazi xederik ez duten Entitateak, Proiektuak (2015-06-04)

Behin betiko ebazpena_Irabazi xederik ez duten Entitateak, Auzoak(2015-06-04)Justifikatzeko azken eguna

  • 2016eko martxoaren 31a baino lehen aurkeztu beharko da.