Prespuestos

Udal Aurrekontuak

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

2024 - gastuak - sarrera

2024 urteko aurrekontuaren gastuen laburpena

 

2024ko udal-baliabideak jarraian, garrantziaren arabera, aipatuko diren jarduketa alorretan erabiliko dira. Hauek, Herri Administrazio guztientzako dagoen gastuen sailkapen arloaren arabera daude eta honen bitartez lortu nahi dena xedearen eta helburuaren arabera sailkatzea da

Hiruhilabeteko ejekuzioa

 

Grafika - Barrak - Gastuak - 2024

Udalaren gastuen aurreikuspena (2024)

 

 

Taula - 2023-2024 gastuak

Gastuen aurreikuspenen garapena (2023-2024)

Kapitulua 2023 2024 %
Babes eta sustapen sozialeko jarduketak 35,421,693.00 37,538,184.00
5.98%
Babes eta sustapen sozialeko jarduketak 5,000.00 5,000.00
0.00%
Herri Zorra 9,297,771.00 11,184,565.00
20.29%
Jarduketa ekonomikoak 64,637,192.00 58,610,546.00
-9.32%
Jarduketa ekonomikoak 31,405,669.00 24,275,118.00
-22.70%
Jarduketa ekonomikoak 13,991,159.00 16,268,325.00
16.28%
Jarduketa ekonomikoak 121,370.00 121,370.00
0.00%
Jarduketa orokorrak 31,386,115.00 34,808,463.00
10.90%
Jarduketa orokorrak 12,345,451.00 9,379,971.00
-24.02%
Jarduketa orokorrak 6,925,838.00 7,573,062.00
9.35%
Lehentasunezko ondasun publikoen Ekoizpena 43,337,666.00 45,728,947.00
5.52%
Lehentasunezko ondasun publikoen Ekoizpena 22,262,886.00 29,674,591.00
33.29%
Lehentasunezko ondasun publikoen Ekoizpena 15,284,381.00 16,249,787.00
6.32%
Lehentasunezko ondasun publikoen Ekoizpena 2,605,084.00 3,385,419.00
29.95%
Oinarriko zerbitzu publikoak 63,597,502.00 63,383,417.00
-0.34%
Oinarriko zerbitzu publikoak 39,735,943.00 49,304,899.00
24.08%
Oinarriko zerbitzu publikoak 54,020,755.00 59,622,401.00
10.37%
Oinarriko zerbitzu publikoak 15,613,026.00 16,403,061.00
5.06%

grafika - treemap - gastuak - 2024

Políticas de gasto

 

Cómo interpretar la gráfica

  • La gráfica muestra los datos a nivel de área de gasto.
  • Para ver información de las políticas, haz click en una política de gasto.
  • Para volver al nivel superior, haz click en la barra superior.