Prespuestos

Udal Aurrekontuak

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

2023 - gastuak - sarrera

2023 urteko aurrekontuaren gastuen laburpena

 

2023ko udal-baliabideak jarraian, garrantziaren arabera, aipatuko diren jarduketa alorretan erabiliko dira. Hauek, Herri Administrazio guztientzako dagoen gastuen sailkapen arloaren arabera daude eta honen bitartez lortu nahi dena xedearen eta helburuaren arabera sailkatzea da

Hiruhilabeteko ejekuzioa

 

Grafika - Barrak - Gastuak - 2023

Udalaren gastuen aurreikuspena (2023)

 

Taula - 2022-2023 gastuak

Gastuen aurreikuspenen garapena (2022-2023)

Gastu-politika 2022 2023 %

Gizarte-zerbitzuak

33.540.072,00 34.421.693,00
5,61%

Erretiro-pentsioak

20.000,00 5.000,00
-75,00%

Zor publikoa

14.051.196,00 9.297.771,00
-33,83%

Garraio publikoa

46.060.422,00

64,637,192.00

40,33%

Merkataritza

20.954.941,00

31,405,669.00

49,87%

Azpiegiturak

13.614.677,00

13,991,159.00

2,77%

Beste jarduketak

121.370,00

121,370.00

0,00%

Zerbitzu orokorrak

31.777.526,00

31,386,115.00

-1,23%

Finantzak

11.420.900,00

12,345,451.00

8,10%

Gobernu organoak

6.920.281,00

6,925,838.00

0,08%
Kultura 41.843.950,00

43,337,666.00

3,57%

Kirolak

25.401.518,00

22,262,886.00

-12,36%

Hezkuntza

14.467.406,00

15,284,381.00

5,65%

Osasuna

2.528.836,00

2,605,084.00

3,02%

Ongizatea

58.486.473,00

63,597,502.00

8,74%

Hirigintza

35.011.301,00

39,735,943.00

13,49%

Segurtasuna

51.371.859,00

54,020,755.00

5,16%

Ingurumena

15.984.193,00

15,613,026.00

-2,32%

grafika - treemap - gastuak - 2023

Gastu-politikak

 

Grafika nola irakurri

  • Grafikak gastu-arlo mailako datuak erakusten ditu.
  • Gastu-politikaren barneko politiken inguruko informazioa ikusteko, egin klik gastu politikan.
  • Aurreko mailara itzultzeko, egin klik grafikaren goikaldeko barran.