Prespuestos

Udal Aurrekontuak

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

2023 diru-sarrerak sarrera

2023 urteko aurrekontuaren diru-sarreren laburpena

2023rako aurreikusitako udal-sarreren guztizkoa 461.994.501 eurokoa da.

Hiruhilabeteko ejekuzioa

 

Grafika - Barrak - Diru-sarrerak - 2023

Diru-sarreren aurreikuspena (2023)

Taula - 2022-2023 diru-sarrerak

Diru-sarreren aurreikuspenen garapena (2022-2023)

Kapitulua 2022 2023 %
1. Zuzeneko zergak 81.130.552,00

82.583.013,00

1,79%
2. Zeharkako zergak 5.500.000,00

6.000.000,00

9,09%
3. Tasak eta bestelako zergak 103.437.043,00

105.748.079,00

2,23%
4. Transferentzia arruntak 172.987.795,00

183.053.221,00

5,82%
5. Ondare-sarrerak 15.915.816,00

16.612.905,00

4,38%
6. Inbertsioen besterenganatzea 23.841.543,00

37.382.028,00

56,79%
7. Kapital-transferentzak 7.893.689,00

16.354.637,00

107,19%
8. Finantza-aktiboak 680.409,00

4.773.888,00

601,62%
9. Finantza-pasiboak 13.455.818,00

9.486.730,00

-29,50%

treemap - diru-sarrerak - 2023

2023 urterako Udalaren diru-sarreren aurreikuspena

OHARRA: irudi honek ez ditu Erakunde Autonomoen eta Sozietateen diru-sarrerak jasotzen

 

Grafika nola irakurri

  • Grafikak diru-sarreren kapitulu mailako datuak erakusten ditu.
  • Kapitulu baten barneko kontzeptuen inguruko informazioa ikusteko, egin klik kapituluan.
  • Aurreko mailara itzultzeko, egin klik grafikaren goikaldeko barran.