Prespuestos

Udal Aurrekontuak

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

banner adierazle ekonomikoak

Adierazle ekonomikoak

banner dirulaguntzak

Udal dirulaguntzak

2020 - gastuak - sarrera

2020 urteko aurrekontuaren gastuen laburpena

 

2020ko udal-baliabideak jarraian, garrantziaren arabera, aipatuko diren jarduketa alorretan erabiliko dira. Hauek, Herri Administrazio guztientzako dagoen gastuen sailkapen arloaren arabera daude eta honen bitartez lortu nahi dena xedearen eta helburuaren arabera sailkatzea da

Hiruhilabeteko ejekuzioa

 

Grafika - Barrak - Gastuak - 2020

Udalaren gastuen aurreikuspena (2020)

 

Taula - 2019-2020 diru-sarrerak

Gastuen aurreikuspenen garapena (2019-2020)

Gastu politika 2019 2020 %
Ongizatea 53.772.826,00 56.472.849,00
5,02 %
Hirigintza 66.011.934,30 47.052.421,00
-28,72 %
Kultura 43.483.238,58 42.731.721,00
-1,73 %
Segurtasuna 48.772.432,48 49.177.358,00
0,83 %
Garraio publikoa 38.952.160,91 48.309.404,00
24,02 %
Gizarte-zerbitzuak 29.469.951,11 30.933.290,00
4,97 %
Zerbitzu orokorrak 37.360.384,68 29.639.076,00
-20,67 %
Kirolak 50.158.787,62 32.055.574,00
-36,09 %
Merkataritza 19.325.180,91 19.976.393,00
3,37 %
Zor publikoa 15.881.831,52 14.496.943,00
-8,72 %
Hezkuntza 14.005.869,18 14.092.295,00
0,62 %
Ingurumena 13.750.548,24 14.258.498,00
3,69 %
Azpiegiturak 20.433.239,24 16.416.084,00
-19,66 %
Finantzak 7.196.213,22 7.582.799,00
5,37 %
Gobernu organoak 5.203.020,60 6.061.958,00
16,51 %
Osasuna 2.162.954,34 2.258.569,00
4,42 %
Prestazio ekonomikoak 1.382.451,87 901.738,00
-34,77 %
Beste jarduketak 103.666,10 103.666,00
0,00 %
Erretiro-pentsioak 20.000,00 20.000,00
0,00 %
GUZTIRA 467.446.690,90 432.540.636,00
-7,47 %

grafika - treemap - gastuak - 2020

Gastu-politikak

 

Grafika nola irakurri

  • Grafikak gastu-arlo mailako datuak erakusten ditu.
  • Gastu-politikaren barneko politiken inguruko informazioa ikusteko, egin klik gastu politikan.
  • Aurreko mailara itzultzeko, egin klik grafikaren goikaldeko barran.