Prespuestos

Udal Aurrekontuak

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

banner adierazle ekonomikoak

Adierazle ekonomikoak

banner dirulaguntzak

Udal dirulaguntzak

2020 diru-sarrerak sarrera

2020 urteko aurrekontuaren diru-sarreren laburpena

2020rako aurreikusitako udal-sarreren guztizkoa 432.540.636,00 eurokoa da.

Hiruhilabeteko ejekuzioa

 

Grafika - Barrak - Diru-sarrerak - 2020

Diru-sarreren aurreikuspena (2020)

Taula - 2018-2019 diru-sarrerak

Diru-sarreren aurreikuspenen garapena (2019-2020)

Kapitulua 2019 2020 %
1. Zuzeneko zergak 76.390.084,61 78.626.575,00
2,93 %
2. Zeharkako zergak 9.000.000,00 8.000.000,00
-11,11 %
3. Tasak eta bestelako sarrerak 100.794.453,77 106.088.315,00
5,25 %
4. Transferentzia arruntak 154.680.367,69 159.553.363,00
3,15 %
5. Ondare-sarrerak 14.866.124,76 15.718.769,00
5,74 %
6. Inbertsioak besterenganatzea 43.834.273,39 29.316.886,00
-33,12 %
7. Transferentziak errealak 33.167.015,75 10.911.737,00
-67,10 %
8. Finantza-aktiboak 728.060,63 5.143.540,00
606,47 %
9. Finantza-pasiboak 33.986.310,30 19.181.451,00
-43,56 %
GUZTIRA 467.446.690,90 432.540.636,00
-7,47 %

 

treemap - diru-sarrerak - 2020

2020 urterako Udalaren diru-sarreren aurreikuspena

OHARRA: irudi honek ez ditu Erakunde Autonomoen eta Sozietateen diru-sarrerak jasotzen

 

Grafika nola irakurri

  • Grafikak diru-sarreren kapitulu mailako datuak erakusten ditu.
  • Kapitulu baten barneko kontzeptuen inguruko informazioa ikusteko, egin klik kapituluan.
  • Aurreko mailara itzultzeko, egin klik grafikaren goikaldeko barran.