Prespuestos

Udal Aurrekontuak

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

banner adierazle ekonomikoak

Adierazle ekonomikoak

banner dirulaguntzak

Udal dirulaguntzak

2018 - gastuak - sarrera

2018 urteko aurrekontuaren gastuen laburpena

2018ko udal-baliabideak jarraian, garrantziaren arabera, aipatuko diren jarduketa alorretan erabiliko dira. Hauek, Herri Administrazio guztientzako dagoen gastuen sailkapen arloaren arabera daude eta honen bitartez lortu nahi dena xedearen eta helburuaren arabera sailkatzea da

Hiruhilabeteko ejekuzioa

 

Grafika - Barrak - Gastuak - 2018

Udalaren gastuen aurreikuspena (2018)

 

Taula - 2017-2018 diru-sarrerak

Diru-sarreren aurreikuspenen garapena (2017-2018)

Gastu-politikak 2017 2018 %
Ongizatea 53.396.660,08 52.729.964,98
-1,26%
Hirigintza 69.607.701,48
64.098.569,32
-8,59%
Kultura 39.812.351,24
39.562.670,17
-0,63%
Segurtasuna 48.318.192,09
47.660.534,34
-1,38%
Garraio publikoa 36.739.011,80
37.663.435,49
2,45%
Gizarte-zerbitzuak 27.219.489,54 28.266.785,06
3,71%
Zerbitzu orokorrak 24.387.487,81
26.511.926,11
8,01%
Kirolak 24.248.350,72
48.994.901,73
50,51%
Merkataritza 18.965.998,92
20.373.216,46
6,91%
Zor publikoa 15.656.986,81 15.943.448,64
1,80%
Hezkuntza 12.178.368,63
13.716.302,14
11,21%
Ingurumena 12.028.316,59
12.891.524,42
6,70%
Azpiegiturak 18.161.891,93
18.986.316,96
4,34%
Finantzak 7.333.050,46 7.809.765,11
6,10%
Gobernu organoak 4.917.416,81
6.428.010,09
23,50%
Osasuna 2.213.841,18 2.275.198,31
2,70%
Prestazio ekonomikoak 943.492,38 959.702,38
1,69%
Beste jarduketak 107.800,00 98.666,10
-9,26%
Erretiro-pentsioak 24.000,00 20.000,00
-20,00%
GUZTIRA 416.260.408,47 444.990.937,81
6,46%

 

grafika - treemap - gastuak - 2018

Gastu-politikak

 

Grafika nola irakurri

  • Grafikak gastu-arlo mailako datuak erakusten ditu.
  • Gastu-politikaren barneko politiken inguruko informazioa ikusteko, egin klik gastu politikan.
  • Aurreko mailara itzultzeko, egin klik grafikaren goikaldeko barran.