Prespuestos

Udal Aurrekontuak

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

banner adierazle ekonomikoak

Adierazle ekonomikoak

banner dirulaguntzak

Udal dirulaguntzak

2018 diru-sarrerak sarrera

2018 urteko aurrekontuaren diru-sarreren laburpena

 

2018rako aurreikusitako udal-sarreren guztizkoa 44.990.937,81 eurokoa da.

Hiruhilabeteko ejekuzioa

 

Grafika - Barrak - Diru-sarrerak - 2018

Diru-sarreren aurreikuspena (2018)

Taula - 2017-2018 diru-sarrerak

Diru-sarreren aurreikuspenen garapena (2017-2018)

Kapitulua 2017 2018 %
1. Zuzeneko zergak 74.453.650,86 74.674.881,63
0,30%
2. Zeharkako zergak 4.500.000,00 5.500.000,00
22,22%
3. Tasak eta bestelako sarrerak 94.678.913,71 97.549.538,21
3,03%
4. Transferentzia arruntak 141.759.113,42 146.534.039,13
3,37%
5. Ondare-sarrerak 13.802.218,41 14.681.686,84
6,37%
6. Inbertsioak besterenganatzea 45.030.815,52 42.774.273,87
-5,01%
7. Kapital-transferentziak 11.195.120,00 33.752.288,17
201,49%
8. Finantza-aktiboak 2.114.430,59 2.834.118,32
34,04%
9. Finantza-pasiboak 28.726.145.96 26.690.111,64
-7.09%
GUZTIRA 416.260.408,47 444.990.937,81
6,90%

 

treemap - diru-sarrerak - 2018

2018 urterako Udalaren diru-sarreren aurreikuspena

OHARRA: irudi honek ez ditu Erakunde Autonomoen eta Sozietateen diru-sarrerak jasotzen

 

Grafika nola irakurri

  • Grafikak diru-sarreren kapitulu mailako datuak erakusten ditu.
  • Kapitulu baten barneko kontzeptuen inguruko informazioa ikusteko, egin klik kapituluan.
  • Aurreko mailara itzultzeko, egin klik grafikaren goikaldeko barran.