Prespuestos

Udal Aurrekontuak

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

banner adierazle ekonomikoak

Adierazle ekonomikoak

banner dirulaguntzak

Udal dirulaguntzak

2017 - gastuak - sarrera

2017 urteko aurrekontuaren gastuen laburpena

 

2017ko udal-baliabideak jarraian, garrantziaren arabera, aipatuko diren jarduketa alorretan erabiliko dira. Hauek, Herri Administrazio guztientzako dagoen gastuen sailkapen arloaren arabera daude eta honen bitartez lortu nahi dena xedearen eta helburuaren arabera sailkatzea da

 

Grafika - Barrak - Gastuak - 2017

Udalaren gastuen aurreikuspena (2017 )

 

Taula - 2016-2017 diru-sarrerak

Diru-sarreren aurreikuspenen garapena (2016-2017)

Gastu-politikak 2016 2017 %
Ongizatea 52.019.416,74 53.396.660,08
2,65%
Hirigintza 50.551.505,47 69.607.701,48
37,70%
Kultura 47.940.765,01 39.812.351,24
-16,96%
Segurtasuna 46.333.846,62 48.318.192,09
4,28%
Garraio publikoa 35.472.864,43 36.739.011,80
3,57%
Gizarte-zerbitzuak 25.150.722,18 27.219.489,54
8,23%
Zerbitzu orokorrak 19.361.390,15 24.387.487,81
25,96%
Kirolak 18.982.310,86 24.248.350,72
27,74%
Merkataritza 16.585.977,96 18.965.998,92
14,35%
Zor publikoa 16.239.565,35 15.656.986,81
-3,59%
Hezkuntza 12.596.735,00 12.178.368,63
-3,32%
Ingurumena 11.311.336,99 12.028.316,59
6,34%
Azpiegiturak 10.705.609,31 18.161.891,93
69,65%
Finantzak 7.530.142,90 7.333.050,46
-2,62%
Gobernu organoak 4.462.404,49 4.917.416,81
10,20%
Osasuna 2.117.946,70 2.213.841,18
4,53%
Prestazio ekonomikoak 916.846,05 943.492,38
2,91%
Beste jarduketak 78.276,00 107.800,00
37,72%
Erretiro-pentsioak 38.000,00 24.000,00
-36,84%
GUZTIRA 378.395.662,20 416.260.408,47
10,01%

 

grafika - treemap - gastuak - 2017

Gastu-politikak

 

Grafika nola irakurri

  • Grafikak gastu-arlo mailako datuak erakusten ditu.
  • Gastu-politikaren barneko politiken inguruko informazioa ikusteko, egin klik gastu politikan.
  • Aurreko mailara itzultzeko, egin klik grafikaren goikaldeko barran.

 

collapsible table gastuak 2017

Gastu-arloa Gastu arloaren zenbatekoa Gastu arloaren %
183.350.870,24 44,05%
Gastu-politika Zenbatekoa %
Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna 48.318.192,09 26,35%
Etxebizitza eta hirigintza 69.607.701,48 37,96%
Komunitate Ongizatea 53.396.660,08 29,12%
Ingurumena 12.028.316,59 6,56%
78.452.911,77 18,85%
Gastu-politika Zenbatekoa %
Osasuna 2.213.841,18 2,82%
Hezkuntza 12.178.368,63 15,52%
Kultura 39.812.351,24 50,75%
Kirolak 24.248.350,72 30,91%
73.974.702,65 17,77%
Gastu-politika Zenbatekoa %
Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak 18.965.998,92 25,64%
Garraio publikoa 36.739.011,80 49,66%
Azpiegiturak 18.161.891,93 24,55%
Beste jarduketa ekonomiko batzuk 107.800,00 0,15%
11.311.336,99 3,61%
Gastu-politika Zenbatekoa %
Gobernu organoak 4.917.416,81 13,42%
Zerbitzu orokorrak 24.387.487,81 66,56%
Finantza-eta zer-administrazioa 7.333.050,46 8,40
28.186.981,92 6,77%
Gastu-politika Zenbatekoa %
Erretiro-pentsioak 24.000,00 0,09%
Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk 943.492,38 3,35%
Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena 27.219.489,54 96,57%
15.656.986,81 3,76%
Gastu-politika Zenbatekoa %
Interesak 1.755.690,85 11,21%
Amortizazioak 13.901.295,96 88,79%