Partaidetzazko aurrekontuen banerra

Ekialdeko Barrutiko Emaitzak

Ekialdeko Barrutiko Batzarrak martxoaren 4an ondoko akordioa onartu zuen:

Ekialdeko Barrutiko Batzarrak, aurrekontu parte-hartzaileetan hiru lurraldeetan (Altza, Intxaurrondo eta Bidebieta) inbertsioen banaketa lortzeko asmoz, auzoen araberako bozketen emaitzei erantzungo die eta, herritarrek ezarritako ordena errespetatuz, bakoitzean boto gehien lortzen dituzten proposamenak konprometituko ditu 500.000 €-ra iritsi arte, betiere Batzarraren aurrekontuaren %50era iristen ez bada. Zenbateko horrek aipatutako muga gainditzen badu, ariketa horretara bideratuko den zenbatekoa Ekialdeko Barrutiko aurrekontuaren %50 izango da. (...)

Hori horrela izanik, Ekialdeko Barrutian 2024ko aurrekontuan sartuko diren proposamenak lehenesteko orduan, 3 faktore hartu dira kontuan:
- Proposamenak jasotako boto kopurua
- Auzoen txandakatzea
- Partaidetzazko Aurrekontuetan 2024rako Ekialdeko Barrutiko aurrekontu eskuragarria (363.968 €)

Faktore horiei jarraituz, Ekialdeko Barrutiaren proposamenei dagokienez, honako hau da lehentasun-fasearen emaitza:

* Aukeratuak berdez 2024ean

Boto kopurua Kodea Izenburua Lurraldea