Erregelamenduen eta ordenantzen proposamenak landu aurreko kontsulta publikoa

Araudi proiektu bat prestatu aurretik kontsulta publikoa egitearen helburua da herritarrek eta kontu hauetan zeresana izan dezaketen erakundeek zer iritzi duten jakitea

a) Ekimenarekin zer arazo konpondu nahi diren.

b) Araudia onartzeko beharra eta egokitasuna.

c) Arauaren helburuak.

d) Araudi bidezko eta araudiz besteko zer beste irtenbide izan daitezkeen.

Hemen dago etorkizuneko araudiei buruzko dokumentazioa, bai eta adierazitako lau alderdi horiei buruzkoa ere, herritarrek eta erakundeek behar besteko informazioa izan dezaten, bidezko jotzen dituzten ekarpenak egiteko. Ekarpenak egiteko 15 egun naturaleko epea izango da eta webgune honen bidez egingo dira.

Kontsulta publikora eramandako erregelamenduen eta ordenantzen proposamenen zerrenda

    Ez dira proposamenak aurkitu.