Udal Batzarrak


3. GZK.- Arau proposiziorako ekimena, EH BILDU taldeak aurkeztua, establezimendu eta lokaletan jarduerak irekitzeko eta haiek kontrolatzeko zerbitzuak emateko tasak arautzen dituen zerga ordenantza aldatzeko.

  • Udalbatzar data: 2020/24/09
  • Batzordea: Gai Zerrendatik Kanpo