Udal Batzarrak


Araua moldatzeko proposamena, EH BILDU taldeak aurkeztua, urez hornitzeko zerbitzuak emateagatiko tasak arautzen dituen zerga ordenantzari (eranskina aldatzea, 3. atala, ur-hornidura: kuota aldakorra).

  • Udalbatzar data: 2022/26/10
  • Batzordea: Ogasun Batzordea

Dokumentuak