Udal Batzarrak


Behin behineko onarpena ematea Hiri Antolatzeko Plan Orokorraren Aldaketa Puntuala IB.13 Igara eta IB.14 Illarra Berri Hirigintza Eremuei dagokionez bai eta Erregenea inguruko lursail bat birsailkatzea ere espazio libreen sistema orokorra zabaltzeko.

  • Udalbatzar data: 2023/30/03
  • Batzordea: Lurralde Garapen eta Planifikazio Batzordea

Dokumentuak