Udal Batzarrak


Araua moldatzeko proposamena, EH BILDU taldeak aurkeztua, udal jabari publikoa erabiltzeari eta ustiapen bereziari dagozkion tasak arautzeko zerga ordenantzari (12.3 a) artikulua aldatzea eta Eranskina, 2 c) atala 34. epigrafea, Euskara).

  • Udalbatzar data: 2022/29/09
  • Batzordea: Ogasun Batzordea

Dokumentuak