Udal Batzarrak


Behin betiko onarpena ematea hiria antolatzeko plan orokorraren aldaketa puntuala "IB.13 Igara" eta "IB.14 Illara Berri" hirigintza-eremuei dagokienez, bai eta Erregenea inguruko lursail bat birsailkatzea ere, espazio libreen sistema orokorra zabaltzeko.

  • Udalbatzar data: 2024/22/02
  • Batzordea: Lurralde Garapen eta Planifikazio Batzordea

Dokumentuak