Udal Batzarrak


Lasarte-Oria eta Donostia udalerriak bateragarri egiteko Plana, Lasarte-Oriako Plangintzako arau subsidiarioetako "A.33 Teresategi" eremuari eta Donostiako HAPO-ko "AÑ.10 Errekalde (II)" eremuari eta Bide-sistema Orokorrrari behin betiko onarpena ematea.

  • Udalbatzar data: 2020/26/11
  • Batzordea: Lurralde Garapen eta Planifikazio Batzordea

Dokumentuak