Udal Batzarrak


Hasierako onarpena ematea Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren aldaketa puntuala “IB.13 IGARA” eta “IB.14 ILLARRA BERRI” hirigintza-eremuei dagokionez, bai eta Erregenea inguruko lursail bat birsailkatzea ere, espazio libreen sistema orokorra zabaltzeko.

  • Udalbatzar data: 2022/29/09
  • Batzordea: Lurralde Garapen eta Planifikazio Batzordea

Dokumentuak