Udal Batzarrak


Hasierako onarpena ematea Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren aldaketa puntualari MZ.10 Basozabal hiri eremuari dagokionez.

  • Udalbatzar data: 2022/26/10
  • Batzordea: Lurralde Garapen eta Planifikazio Batzordea

Dokumentuak