Udal Batzarrak


2. GZK - Alkatetzaren Ebazpenaren berri ematea, Kontuhartzailea eta Diruzaina izendatzeari, eta Kontuhartzailea-Fiskalizazio eta Kontabilitateko zuzendaria lanpostuari eta Diruzaina-Finantza-zuzendari lanpostuari, hurrenez hurren, behin betiko atxikitzeari buruzkoa.

  • Udalbatzar data: 2023/04/05
  • Batzordea: Gai Zerrendatik Kanpo

Dokumentuak