Udal Batzarrak


Araua moldatzeko proposamena, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Udal Jabari Publikoa Okupatzeagatiko Tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala aldatzeko.

  • Udalbatzar data: 2023/28/09
  • Batzordea: Ogasun Batzordea

Dokumentuak