Udal Batzarrak


Alkateak 2020ko urriaren 29an espedientea bidaltzea eta Donostiako Udalak MZ.10 Basozabal Hirigintza Eremuaren Plan Partziala behin betiko onartzeko ustez egindako ezespenaren defentsaren mandatua egitea zuzendaritza juridikoari.

  • Udalbatzar data: 2020/26/11
  • Batzordea: Lurralde Garapen eta Planifikazio Batzordea

Dokumentuak