Udal Batzarrak


Araua moldatzeko proposamena, EH BILDU taldeak aurkeztua, udal jabari publikoa erabiltzeari eta ustiapen bereziari dagozkion tasak arautzeko zerga ordenantzari (Erankinean gehitzea, 2. atalaren C) letrako 1, 2, 3, 4.a eta 4.b puntuetan).

  • Udalbatzar data: 2022/29/09
  • Batzordea: Ogasun Batzordea

Dokumentuak